connector.create

Beschrijving

object connector.create(object/array connectors)

Deze methode maakt het mogelijk om nieuwe connector objecten te maken.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van het type Superbeheerder. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Connector objecten om te maken.

Naast de standaard connector eigenschappen, accepteert de methode de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
tags array Connector tagfilter.

Retourwaarden

(object) Geeft een object terug met de ID's van de aangemaakte connectors onder de eigenschap connectorids. De volgorde van de teruggegeven ID's komt overeen met de volgorde van de doorgegeven connectors.

Voorbeelden

Een connector aanmaken

Maak een connector aan om trigger-gebeurtenissen te exporteren met een tagfilter. HTTP-authenticatie zal worden uitgevoerd met behulp van een Bearer-token.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "connector.create",
      "params": [
        {
          "name": "Export van gebeurtenissen",
          "data_type": 1,
          "url": "{$DATA_EXPORT_URL}",
          "authtype": 5,
          "token": "{$DATA_EXPORT_BEARER_TOKEN}",
          "tags": [
            {
              "tag": "service",
              "operator": 0,
              "value": "mysqld"
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "connectorid": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CConnector::create() in ui/include/classes/api/services/CConnector.php.