3 Gebruikers

Overzicht

In het gedeelte Gebruikers → Gebruikers worden gebruikers van het systeem onderhouden.

Gebruikers

Een lijst van bestaande gebruikers met hun details wordt weergegeven.

Weergegeven gegevens:

Kolom Omschrijving
Gebruikersnaam Gebruikersnaam voor het inloggen in Zabbix. Klikken op de gebruikersnaam opent het configuratieformulier van de gebruiker.
Voornaam Voornaam van de gebruiker.
Achternaam Achternaam van de gebruiker.
Gebruikersrol Gebruikersrol wordt weergegeven.
Groepen Groepen waarvan de gebruiker lid is, worden vermeld. Klikken op de naam van de gebruikersgroep opent het configuratieformulier van de gebruikersgroep. Uitgeschakelde groepen worden in het rood weergegeven.
Is online? De online status van de gebruiker wordt weergegeven - Ja of Nee. De tijd van de laatste gebruikersactiviteit wordt weergegeven tussen haakjes.
Inloggen De inlogstatus van de gebruiker wordt weergegeven - Ok of Geblokkeerd. Een gebruiker kan tijdelijk worden geblokkeerd bij het overschrijden van het aantal mislukte inlogpogingen dat is ingesteld in het Beheer → Algemeen → Overig gedeelte (standaard vijf). Door te klikken op Geblokkeerd kunt u de gebruiker deblokkeren.
Frontend-toegang Het niveau van frontend-toegang wordt weergegeven - Systeemstandaard, Intern of Uitgeschakeld, afhankelijk van wat is ingesteld voor de hele gebruikersgroep.
API-toegang De status van API-toegang wordt weergegeven - Ingeschakeld of Uitgeschakeld, afhankelijk van wat is ingesteld voor de gebruikersrol.
Debug-modus De status van de debug-modus wordt weergegeven - Ingeschakeld of Uitgeschakeld, afhankelijk van wat is ingesteld voor de hele gebruikersgroep.
Status De status van de gebruiker wordt weergegeven - Ingeschakeld of Uitgeschakeld, afhankelijk van wat is ingesteld voor de hele gebruikersgroep.
Geprovisioneerd De datum waarop de gebruiker voor het laatst is voorzien van gegevens wordt weergegeven.
Gebruikt voor gebruikers die zijn aangemaakt door JIT-provisioning vanuit LDAP/SAML.
Info Informatie over fouten wordt weergegeven.
Een gele waarschuwing wordt weergegeven voor gebruikers zonder gebruikersgroepen.
Een rode waarschuwing wordt weergegeven voor gebruikers zonder rollen, en voor gebruikers zonder rollen en gebruikersgroepen.

Om een nieuwe gebruiker te configureren, klikt u op de knop Gebruiker aanmaken in de rechterbovenhoek.

Massa bewerkingsmogelijkheden

Knoppen onder de lijst bieden enkele massa-bewerkingsmogelijkheden:

  • Nu voorzien - bijwerken van gebruikersinformatie vanuit LDAP (deze optie is alleen ingeschakeld als een LDAP-gebruiker is geselecteerd)
  • Deblokkeren - systeemtoegang herstellen voor geblokkeerde gebruikers
  • Verwijderen - de gebruikers verwijderen

Om deze opties te gebruiken, markeert u de selectievakjes voor de respectieve gebruikers en klikt u vervolgens op de gewenste knop.

Gebruik van filter

U kunt de filter gebruiken om alleen de gebruikers weer te geven waarin u geïnteresseerd bent. Voor een betere zoekprestatie wordt gezocht met onopgeloste macro's.

De Filter-koppeling is beschikbaar boven de lijst met gebruikers. Als u erop klikt, wordt een filter beschikbaar waarin u gebruikers kunt filteren op gebruikersnaam, naam, achternaam, gebruikersrol en gebruikersgroep.