This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

11 Tijdzones

Overzicht

De frontend-tijdzone kan wereldwijd in de frontend worden ingesteld en aangepast voor individuele gebruikers.

Als Systeem is geselecteerd, wordt de tijdzone van de webserver gebruikt voor de frontend (inclusief de waarde van 'date.timezone' in php.ini, indien ingesteld), terwijl de Zabbix-server de tijdzone van de machine waarop deze draait, zal gebruiken.

De Zabbix-server zal de opgegeven globale/gebruikerstijdzone alleen gebruiken bij het uitbreiden van macro's in meldingen (bijv. {EVENT.TIME} kan uitgebreid worden naar een andere tijdzone per gebruiker) en voor de tijdslimiet bij het verzenden van meldingen (zie de instelling "Wanneer actief" in de mediaconfiguratie voor gebruikers).

Configuratie

De globale tijdzone:

  • kan handmatig worden ingesteld tijdens het installeren van de frontend
  • kan worden gewijzigd in BeheerAlgemeenGUI

Tijdzone op gebruikersniveau: