1 Upgrade van sources

Overzicht

Deze sectie geeft de stappen die nodig zijn voor een succesvolle upgrade van Zabbix 6.2.x naar Zabbix 6.4.x met behulp van officiële Zabbix-bronnen.

Voordat u de upgrade uitvoert, zorg ervoor dat u de relevante upgrade-opmerkingen leest!

U wilt mogelijk ook de vereisten voor 6.4 controleren.

Het kan handig zijn om tijdens de upgrade twee parallelle SSH-sessies uit te voeren, waarbij u de upgradestappen in de ene sessie uitvoert en de server-/proxylogs in de andere sessie controleert. Voer bijvoorbeeld tail -f zabbix_server.log of tail -f zabbix_proxy.log uit in de tweede SSH-sessie om de nieuwste logbestandvermeldingen en mogelijke fouten in realtime te bekijken. Dit kan cruciaal zijn voor productieomgevingen.

Server upgrade process

1 Server stoppen

Stop de Zabbix-server om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe gegevens in de database worden ingevoegd.

2 Maak een back-up van de bestaande Zabbix-database

Dit is een zeer belangrijke stap. Zorg ervoor dat je een back-up hebt van je database. Dit zal van pas komen als het upgradeproces mislukt (gebrek aan schijfruimte, stroomuitval, een onverwacht probleem).

3 Maak een back-up van configuratiebestanden, PHP-bestanden en Zabbix-binaries

Maak een back-upkopie van Zabbix-binaries, configuratiebestanden en de PHP-bestandsdirectory.

4 Installeer nieuwe server binairies

Gebruik deze instructies om Zabbix-server te compileren vanuit bronnen.

5 Beoordeel serverconfiguratieparameters

Zorg ervoor dat u de Upgrade-opmerkingen bekijkt om te controleren of er wijzigingen in de serverconfiguratieparameters vereist zijn.

Voor nieuwe optionele parameters kunt u de Wat is er nieuw pagina raadplegen.

6 Start de nieuwe Zabbix-binaries

Start de nieuwe binaries. Controleer de logbestanden om te zien of de binaries succesvol zijn gestart.

Zabbix-server zal automatisch de database upgraden. Bij het opstarten rapporteert Zabbix-server de huidige (verplichte en optionele) en vereiste databaseversies. Als de huidige verplichte versie ouder is dan de vereiste versie, voert Zabbix-server automatisch de vereiste database-upgradepatches uit. Het start- en voortgangsniveau (percentage) van de database-upgrade wordt geschreven naar het Zabbix-serverlogbestand. Wanneer de upgrade is voltooid, wordt een bericht "database upgrade fully completed" in het logbestand geschreven. Als een van de upgrade-patches mislukt, zal Zabbix-server niet starten. Zabbix-server zal ook niet starten als de huidige verplichte databaseversie nieuwer is dan de vereiste versie. Zabbix-server zal alleen starten als de huidige verplichte databaseversie overeenkomt met de vereiste verplichte versie.

8673:20161117:104750.259 current database version (mandatory/optional): 03040000/03040000
       8673:20161117:104750.259 required mandatory version: 03040000

Voordat u de server start:

  • Zorg ervoor dat de databasegebruiker voldoende machtigingen heeft (tabel maken, tabel verwijderen, index maken, index verwijderen).
  • Zorg ervoor dat u voldoende vrije schijfruimte hebt.
7 Installeer de nieuwe Zabbix-webinterface

De minimaal vereiste PHP-versie is 7.4. Werk deze bij indien nodig en volg de installatie-instructies.

8 Wis cookies en cache van de webbrowser

Na de upgrade moet u mogelijk webbrowsercookies en de cache van de webbrowser wissen om de Zabbix-webinterface correct te laten werken.

Proxy upgrade process

1 Stop proxy

Stop de Zabbix proxy.

2 Maak een back-up van configuratiebestanden en Zabbix-proxybinaries

Maak een back-upkopie van de Zabbix-proxybinary en het configuratiebestand.

3 Installeer nieuwe proxy binaries

Gebruik deze instructies om Zabbix proxy te compileren vanuit bronnen.

4 Bekijk proxy configuratieparameters

In deze versie zijn er geen verplichte wijzigingen in de proxy parameters.

5 Start nieuwe Zabbix-proxy

Start de nieuwe Zabbix-proxy. Controleer de logbestanden om te zien of de proxy succesvol is gestart.

Zabbix-proxy zal automatisch de database upgraden. De database-upgrade verloopt op dezelfde manier als bij het starten van Zabbix-server.

Proces voor het upgraden van de agent

Het upgraden van agents is niet verplicht. Je hoeft alleen agents te upgraden als het nodig is om toegang te krijgen tot de nieuwe functionaliteit.

Het upgrade-proces dat in dit gedeelte wordt beschreven, kan worden gebruikt voor zowel het upgraden van de Zabbix-agent als de Zabbix-agent 2.

1 Stop agent

Stop de Zabbix agent.

2 Maak een back-up van configuratiebestanden en Zabbix-agentbinaries

Maak een back-upkopie van de Zabbix-agentbinary en het configuratiebestand.

3 Installeer nieuwe agent-binaries

Gebruik deze instructies om de Zabbix-agent te compileren vanuit bronnen.

Als alternatief kun je voorgecompileerde Zabbix-agents downloaden van de Zabbix-downloadpagina.

4 Controleer agentconfiguratieparameters

In deze versie zijn er geen verplichte wijzigingen, zowel voor agent als voor agent 2 parameters.

5 Start de nieuwe Zabbix-agent

Start de nieuwe Zabbix-agent. Controleer de logbestanden om te zien of de agent succesvol is gestart.

Upgrade tussen kleine versies

Bij het upgraden tussen kleine versies van 6.4.x (bijvoorbeeld van 6.4.1 naar 6.4.3) is het noodzakelijk om dezelfde stappen uit te voeren voor server/proxy/agent als bij de upgrade tussen grote versies. Het enige verschil is dat bij het upgraden tussen kleine versies geen wijzigingen in de database worden aangebracht.