Zabbix Handleiding

Welkom bij de gebruikershandleiding voor Zabbix software. Deze pagina's zijn gemaakt om gebruikers te helpen met het succesvol beheren van hun monitoring taken met Zabbix, van eenvoudige tot meer complexe taken.

Zabbix-documentatie wordt NIET gedistribueerd onder een GPL-licentie. Gebruiken van Zabbix-documentatie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

Je mag een gedrukte kopie van deze documentatie maken uitsluitend voor je eigen persoonlijk gebruik. Omzetting naar andere formaten is toegestaan zolang de feitelijke inhoud op geen enkele manier wordt gewijzigd of bewerkt. Je mag deze documentatie niet publiceren of verspreiden in enige vorm of op enig medium, tenzij je de documentatie verspreidt op een manier vergelijkbaar met hoe Zabbix dit verspreidt (dat wil zeggen elektronisch ter download op een Zabbix-website) of op een USB-stick of een vergelijkbaar medium. In dat geval moet de documentatie echter samen met de software op hetzelfde medium worden verspreid. Elk ander gebruik, zoals het verspreiden van gedrukte kopieën of het gebruik van deze documentatie, geheel of gedeeltelijk, in een andere publicatie, vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van een gemachtigde vertegenwoordiger van Zabbix. Zabbix behoudt alle rechten op deze documentatie voor die niet uitdrukkelijk hierboven zijn verleend.