Table of Contents

7 Definities

Terwijl veel dingen in de frontend kunnen worden geconfigureerd met behulp van de frontend zelf, zijn sommige aanpassingen momenteel alleen mogelijk door een definitiebestand te bewerken.

Dit bestand is defines.inc.php en bevindt zich in de map /include van de Zabbix HTML-documentdirectory.

Parameters

Parameters in dit bestand die interessant kunnen zijn voor gebruikers:

  • ZBX_MIN_PERIOD

Minimale grafiekperiode, in seconden. Standaard één minuut.

  • GRAPH_YAXIS_SIDE_DEFAULT

Standaard locatie van de Y-as in eenvoudige grafieken en standaardwaarde voor het vervolgkeuzemenu bij het toevoegen van items aan aangepaste grafieken. Mogelijke waarden: 0 - links, 1 - rechts.

Standaard: 0

  • ZBX_SESSION_NAME (beschikbaar vanaf 4.0.0)

Tekst die wordt gebruikt als naam voor het sessiecookie van de Zabbix frontend.

Standaard: zbx_sessionid

  • ZBX_DATA_CACHE_TTL (beschikbaar vanaf 5.2.0)

Time-to-live (TTL) time-out in seconden die wordt gebruikt om de gegevenscache van Vault-respons ongeldig te maken. Stel 0 in om Vault-responscaching uit te schakelen.

Standaard: 60

  • SUBFILTER_VALUES_PER_GROUP (beschikbaar vanaf 6.0.5)

Aantal subfilterwaarden per groep (bijvoorbeeld in het laatste gegevens subfilter).

Standaard: 1000