templategroup.propagate

Beschrijving

object templategroup.propagate(object parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om machtigingen toe te passen op alle onderliggende subgroepen van sjabloongroepen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van het type Super admin. Toestemming om de methode op te roepen kan worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste uitvoer definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

Parameter Type Omschrijving
groups object/array Sjabloon groepen om te verspreiden.

De sjabloon groepen moeten de eigenschap groupid gedefinieerd hebben.

Parameter gedrag:
- vereist
permissions boolean Stel in op true als de rechten moeten worden verspreid.

Parameter gedrag:
- vereist

Retourwaarden

(object) Geeft een object terug met de ID's van de doorgegeven sjabloongroepen onder de eigenschap groupids.

Voorbeelden

Rechten van sjabloon groep verspreiden naar de subgroepen.

Verspreid de rechten van de sjabloon groep naar de subgroepen.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "templategroup.propagate",
      "params": {
        "groups": [
          {
            "groupid": "15"
          }
        ],
        "permissions": true
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "groupids": [
          "15",
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CTemplateGroup::propagate() in ui/include/classes/api/services/CTemplateGroup.php.