10 Telnet controles

Overzicht

Telnet-controles worden uitgevoerd als agentloze monitoring. Voor Telnet-controles is de Zabbix-agent niet nodig.

Configureerbare velden

De daadwerkelijke uit te voeren commando's moeten worden geplaatst in het veld Uitgevoerd script in de itemconfiguratie.
Meerdere commando's kunnen na elkaar worden uitgevoerd door ze op een nieuwe regel te plaatsen. In dit geval wordt de geretourneerde waarde ook opgemaakt als meerdere regels.

Ondersteunde tekens waarmee de shell-prompt kan eindigen:

  • $
  • #
  • >
  • %

Een telnet-promptregel die eindigt met een van deze tekens wordt verwijderd uit de geretourneerde waarde, maar alleen voor het eerste commando in de lijst met commando's, d.w.z. alleen aan het begin van de telnet-sessie.

Sleutel Omschrijving
telnet.run[<unieke korte beschrijving>,<ip>,<poort>,<codering>] Voer een commando uit op een extern apparaat via een telnet-verbinding.

Als een telnet-check een waarde retourneert met niet-ASCII tekens en in een andere codering dan UTF-8, moet de parameter <codering> van de sleutel correct worden gespecificeerd. Zie codering van geretourneerde waarden pagina voor meer details.