3 Hersteloperaties

Overzicht

Hersteloperaties stellen je in staat om op de hoogte te worden gesteld wanneer problemen worden opgelost.

Zowel berichten als externe opdrachten worden ondersteund in hersteloperaties. Hoewel meerdere operaties kunnen worden toegevoegd, wordt escalatie niet ondersteund - alle operaties zijn toegewezen aan één enkele stap en zullen dus gelijktijdig worden uitgevoerd.

Gebruiksscenario's

Enkele gebruiksscenario's voor hersteloperaties zijn als volgt:

 1. Meld alle gebruikers die op de hoogte zijn gebracht van het probleem wanneer het is opgelost:
  • Selecteer Alle betrokkenen op de hoogte stellen als type operatie.
 2. Voer meerdere operaties uit bij herstel: stuur een melding en voer een externe opdracht uit:
  • Voeg operatietypes toe voor het verzenden van een bericht en het uitvoeren van een opdracht.
 3. Open een ticket in een extern helpdesk/ticketingsysteem en sluit het wanneer het probleem is opgelost:
  • Maak een extern script aan dat communiceert met het helpdesksysteem.
  • Maak een actie aan met een operatie die dit script uitvoert en zo een ticket opent.
  • Voeg een hersteloperatie toe die dit script met andere parameters uitvoert en het ticket sluit.
  • Gebruik de macro {EVENT.ID} om te verwijzen naar het oorspronkelijke probleem.

To configure a recovery operation, follow these steps:

 1. Go to the Actions configuration section in the Zabbix web interface.

 2. Under the Operations tab, locate the Recovery operations block.

 3. Click on the "Add" button () to configure a new recovery operation or click on the "Edit" button () next to an existing recovery operation to edit its details.

 4. A pop-up window will appear where you can configure the details of the recovery operation.

 5. In the pop-up window, configure the operation details such as the operation type, target list, conditions, step duration, and any other relevant parameters.

 6. Click the "Add" button within the pop-up window to save the recovery operation configuration.

By configuring a recovery operation, you define the actions that will be taken when the problem triggering the action is resolved and enters the recovery state.

Details van de hersteloperatie

Er zijn drie operationele types beschikbaar voor herstelgebeurtenissen:

 • Bericht verzenden - verzend een herstelbericht naar de opgegeven gebruiker.
 • Meld iedereen die betrokken is - verzend een herstelbericht naar alle gebruikers die op de probleemgebeurtenis zijn geïnformeerd.
 • <naam van opdracht op afstand> - voer een opdracht op afstand uit. Opdrachten kunnen worden uitgevoerd als ze eerder zijn gedefinieerd in globale scripts met Actie operatie geselecteerd als de reikwijdte ervan.

Parameters voor elk operationeel type worden hieronder beschreven. Alle verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een rode asterisk. Als u klaar bent, klikt u op Toevoegen om de operatie toe te voegen aan de lijst met Hersteloperaties.

Houd er rekening mee dat als dezelfde ontvanger wordt gedefinieerd in verschillende operationele typen zonder gespecificeerd Aangepast bericht, er geen dubbele meldingen worden verzonden.

Operatietype: bericht verzenden

Parameter Beschrijving
Verstuur naar gebruikersgroepen Selecteer gebruikersgroepen om het herstelbericht naar te sturen.
De gebruikersgroep moet minimaal "lees" rechten hebben voor de host om op de hoogte te worden gesteld.
Verstuur naar gebruikers Selecteer gebruikers om het herstelbericht naar te sturen.
De gebruiker moet minimaal "lees" rechten hebben voor de host om op de hoogte te worden gesteld.
Stuur alleen naar Stuur het standaard herstelbericht naar alle gedefinieerde mediatypen of alleen naar het geselecteerde mediatype.
Aangepast bericht Als dit is geselecteerd, kan een aangepast bericht worden gedefinieerd.
Onderwerp
Bericht

Operatietype: opdracht op afstand

Parameter Beschrijving
Doellijst Selecteer doelen om de opdracht op uit te voeren:
Huidige host - de opdracht wordt uitgevoerd op de host van de trigger die het probleem veroorzaakte. Deze optie werkt niet als er meerdere hosts in de trigger zijn.
Host - selecteer de host(s) waarop de opdracht moet worden uitgevoerd.
Hostgroep - selecteer hostgroep(en) om de opdracht op uit te voeren. Door een ouderhostgroep op te geven, worden impliciet alle geneste hostgroepen geselecteerd. Hierdoor wordt de opdracht op afstand ook uitgevoerd op hosts uit geneste groepen.
Een opdracht op een host wordt slechts één keer uitgevoerd, zelfs als de host meer dan één keer overeenkomt (bijvoorbeeld uit verschillende hostgroepen; individueel en vanuit een hostgroep).
De doellijst is betekenisloos als de opdracht wordt uitgevoerd op de Zabbix-server. In dit geval resulteert het selecteren van meer doelen er alleen in dat de opdracht vaker op de server wordt uitgevoerd.
Merk op dat voor globale scripts de selectie van doelen ook afhankelijk is van de instelling Hostgroep in de globale scripts configuratie.

Operatietype: alle betrokkenen op de hoogte stellen

Parameter Beschrijving
Aangepast bericht Als dit is geselecteerd, kan een aangepast bericht worden gedefinieerd.
Onderwerp Onderwerp van het aangepaste bericht. Het onderwerp kan macro's bevatten.
Bericht Het aangepaste bericht. Het bericht kan macro's bevatten.