Table of Contents

10 Waarde cache

Overzicht

Om de berekening van trigger-expressies, berekende items en sommige macro's aanzienlijk sneller te maken, wordt een optie voor waardecaching ondersteund door de Zabbix-server.

Deze in-memory cache kan worden gebruikt voor het ophalen van historische gegevens, in plaats van rechtstreekse SQL-oproepen naar de database te maken. Als historische waarden niet aanwezig zijn in de cache, worden de ontbrekende waarden opgevraagd uit de database en wordt de cache dienovereenkomstig bijgewerkt.

Itemwaarden blijven in de waardecache staan totdat:

  • het item wordt verwijderd (gecachete waarden worden verwijderd na de volgende configuratiesynchronisatie);
  • de itemwaarde buiten het tijds- of telbereik valt dat is gespecificeerd in de trigger/berekend item-expressie (gecachete waarde wordt verwijderd wanneer een nieuwe waarde wordt ontvangen);
  • het tijds- of telbereik dat is gespecificeerd in de trigger/berekend item-expressie wordt gewijzigd zodat er minder gegevens nodig zijn voor berekening (onnodige gecachete waarden worden na 24 uur verwijderd).

De status van de waardecache kan worden waargenomen door de server runtime control optie diaginfo (of diaginfo=valuecache) te gebruiken en de sectie voor diagnostische informatie van de waardecache te inspecteren. Dit kan nuttig zijn om verkeerd geconfigureerde triggers of berekende items te bepalen.

Om de functionaliteit voor waardecaching in te schakelen, wordt een optionele parameter ValueCacheSize ondersteund door het configuratiebestand van de Zabbix-server.

Er worden twee interne items ondersteund voor het monitoren van de waardecache: zabbix[vcache,buffer,<modus>] en zabbix[vcache,cache,<parameter>]. Meer details vind je bij interne items.