Table of Contents

5 Rapporten

Overzicht

Het Rapporten-menu bevat verschillende secties met een verscheidenheid aan vooraf gedefinieerde en door de gebruiker aanpasbare rapporten die gericht zijn op het weergeven van een overzicht van parameters zoals systeeminformatie, triggers en verzamelde gegevens.