This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

2. Definities

Overzicht

In dit gedeelte kunt u de betekenis leren van enkele termen die vaak worden gebruikt in Zabbix.

Definities

host

- een genetwerkt apparaat dat je wilt bewaken, met IP/DNS.

hostgroep

- een logische groepering van hosts. Hostgroepen worden gebruikt bij het toewijzen van toegangsrechten tot hosts voor verschillende gebruikersgroepen.

item

- een specifiek stukje gegevens dat je van een host wilt ontvangen, een metrisch gegeven.

waarde voorverwerking

- een transformatie van ontvangen metrische waarde voordat deze wordt opgeslagen in de database.

trigger

- een logische expressie die een probleemdrempel definieert en wordt gebruikt om gegevens ontvangen in items te "evalueren".

Wanneer ontvangen gegevens boven de drempelwaarde liggen, gaan triggers van 'Ok' naar een 'Probleem' status. Wanneer ontvangen gegevens onder de drempelwaarde liggen, blijven triggers in/terugkeren naar een 'Ok' status.

sjabloon

- een set van entiteiten (items, triggers, grafieken, low-level ontdekkingsregels, web scenario's) die klaar zijn om te worden toegepast op één of meerdere hosts.

Het doel van sjablonen is om de implementatie van bewakingstaken op een host te versnellen; ook om het gemakkelijker te maken om massa-aanpassingen toe te passen op bewakingstaken. Sjablonen worden rechtstreeks gekoppeld aan individuele hosts.

sjabloongroep

- een logische groepering van sjablonen. Sjabloongroepen worden gebruikt bij het toewijzen van toegangsrechten tot sjablonen voor verschillende gebruikersgroepen.

gebeurtenis

- een enkele gebeurtenis die aandacht verdient, zoals een trigger die van staat verandert of een ontdekking/agent autoregistratie die plaatsvindt.

gebeurtenis tag

- een vooraf gedefinieerde marker voor de gebeurtenis. Het kan worden gebruikt in gebeurteniscorrelatie, toestemmingsverlening, enz.

gebeurtenis correlatie

- een methode om problemen flexibel en nauwkeurig te correleren met hun oplossing.

Bijvoorbeeld, je kunt definiëren dat een probleem dat door één trigger wordt gemeld, kan worden opgelost door een andere trigger, die zelfs een andere methode voor gegevensverzameling kan gebruiken.

probleem

- een trigger die in de "Probleem" staat verkeert.

probleemupdate

- probleembeheeropties die door Zabbix worden geboden, zoals het toevoegen van een opmerking, erkennen, de ernst veranderen of handmatig sluiten.

actie

- een vooraf gedefinieerde manier om te reageren op een gebeurtenis.

Een actie bestaat uit operaties (bijv. het verzenden van een melding) en voorwaarden (wanneer de operatie wordt uitgevoerd)

escalatie

- een aangepast scenario voor het uitvoeren van operaties binnen een actie; een reeks van meldingen verzenden/op afstand opdrachten uitvoeren.

medium

- een middel om meldingen af te leveren; leveringskanaal.

melding

- een bericht over een gebeurtenis dat naar een gebruiker wordt gestuurd via het gekozen mediumkanaal.

opdracht op afstand

- een vooraf gedefinieerde opdracht die automatisch wordt uitgevoerd op een bewaakte host bij bepaalde voorwaarden.

webscenario

- één of meerdere HTTP-verzoeken om de beschikbaarheid van een website te controleren.

frontend

- de webinterface die wordt geleverd met Zabbix.

dashboard

- een aanpasbaar gedeelte van de webinterface dat samenvattingen en visualisaties toont van belangrijke informatie in visuele eenheden genaamd widgets.

widget

- visuele eenheid die informatie van een bepaald type en bron weergeeft (een samenvatting, een kaart, een grafiek, de klok, enz.), gebruikt in het dashboard.

Zabbix API

- Zabbix API maakt gebruik van het JSON RPC-protocol om Zabbix-objecten te maken, bij te werken en op te halen (zoals hosts, items, grafieken en andere) of om andere aangepaste taken uit te voeren.

Zabbix server

- een centraal proces van de Zabbix-software dat bewaking uitvoert, interacteert met Zabbix-proxy's en -agenten, berekent triggers, verzendt meldingen; een centraal opslagpunt voor gegevens.

Zabbix proxy

- een proces dat gegevens namens de Zabbix-server kan verzamelen, waardoor enige verwerkingsbelasting van de server wordt overgenomen.

Zabbix agent

- een proces dat wordt ingezet op bewakingsdoelen om actief lokale bronnen en toepassingen te monitoren.

Zabbix agent 2

- een nieuwe generatie Zabbix-agent om actief lokale bronnen en toepassingen te monitoren, waardoor het gebruik van aangepaste plugins voor monitoring mogelijk is.

Omdat Zabbix agent 2 veel functionaliteit deelt met Zabbix agent, staat de term "Zabbix agent" in de documentatie voor zowel - Zabbix agent als Zabbix agent 2, als het functioneel gedrag hetzelfde is. Zabbix agent 2 wordt alleen specifiek genoemd wanneer de functionaliteit verschilt.

encryptie

- ondersteuning van versleutelde communicatie tussen Zabbix-componenten (server, proxy, agent, zabbix_sender en zabbix_get hulpprogramma's) met behulp van het Transport Layer Security (TLS) protocol.

agent autoregistratie

- geautomatiseerd proces waarbij een Zabbix-agent zichzelf registreert als een host en begint te bewaken.

netwerk ontdekking

- geautomatiseerde ontdekking van netwerkapparaten.

low-level discovery

- geautomatiseerde ontdekking van low-level entiteiten op een specifiek apparaat (bijv. bestandssystemen, netwerkinterfaces, enz.).

low-level discovery rule

- set definities voor geautomatiseerde ontdekking van low-level entiteiten op een apparaat.

itemprototype

- een metrisch met bepaalde parameters als variabelen, klaar voor low-level ontdekking. Na low-level ontdekking worden de variabelen automatisch vervangen door de werkelijke ontdekte parameters en start de metrische meting automatisch.

triggerprototype

- een trigger met bepaalde parameters als variabelen, klaar voor low-level ontdekking. Na low-level ontdekking worden de variabelen automatisch vervangen door de werkelijke ontdekte parameters en start de trigger automatisch met het evalueren van gegevens.

Prototypes van enkele andere Zabbix entiteiten worden ook gebruikt in low-level ontdekking - grafiekprototypes, hostprototypes, hostgroep-prototypes.