usergroup.create

Beschrijving

object usergroup.create(object/array userGroups)

Deze methode maakt het mogelijk om nieuwe gebruikersgroepen aan te maken.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van het type Superadmin. Toestemming om de methode aan te roepen kan worden ingetrokken in gebruikersrolinstellingen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Gebruikersgroepen om aan te maken.

Naast de standaard eigenschappen van een gebruikersgroep, accepteert de methode de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
hostgroup_rights object/array Hostgroep rechten om aan de gebruikersgroep toe te wijzen.
templategroup_rights object/array Sjabloongroep rechten om aan de gebruikersgroep toe te wijzen.
tag_filters array Rechten gebaseerd op tags om aan de gebruikersgroep toe te wijzen.
users object/array Gebruikers om toe te voegen aan de gebruikersgroep.

De gebruiker moet de eigenschap userid gedefinieerd hebben.
rights
(verouderd)
object/array Deze parameter is verouderd, gebruik alstublieft hostgroup_rights of templategroup_rights in plaats daarvan.
Rechten om aan de gebruikersgroep toe te wijzen.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de aangemaakte gebruiker bevat groepen onder de eigenschap usrgrpids. De volgorde van de geretourneerde ID's komt overeen met de volgorde van de doorgegeven gebruikersgroepen.

Voorbeelden

Een gebruikersgroep aanmaken

Maak een gebruikersgroep Operation managers aan met geweigerde toegang tot hostgroep "2" en voeg een gebruiker eraan toe.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usergroup.create",
      "params": {
        "name": "Operation managers",
        "hostgroup_rights": {
          "id": "2",
          "permission": 0
        },
        "users": [
          {
            "userid": "12"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "usrgrpids": [
          "20"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CUserGroup::create() in ui/include/classes/api/services/CUserGroup.php.