This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

14 Kaart navigatieboom

Beschrijving

Deze parameters en de mogelijke eigenschapswaarden voor de respectieve veldobjecten van het dashboardwidget stellen je in staat om de Kaartnavigatieboom widget te configureren in de dashboard.create en dashboard.update methoden.

Parameters

De volgende parameters worden ondersteund voor de Kaartnavigatieboom widget.

Parameter type naam waarde
Vernieuwingsinterval 0 rf_rate 0 - Geen vernieuwing;
10 - 10 seconden;
30 - 30 seconden;
60 - 1 minuut;
120 - 2 minuten;
600 - 10 minuten;
900 - (standaard) 15 minuten.
Toon niet-beschikbare kaarten 1 show_unavailable 0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
Referentie 1 reference Elke tekenreekswaarde bestaande uit 5 tekens (bijv. ABCDE, JBPNL, enz.).

Parameterwaarde Referentie wordt gebruikt in het Kaart widget (Gekoppelde widgetreferentie) voor koppeling met de Kaartnavigatieboom widget.

De volgende parameters worden ondersteund voor het configureren van elementen in de kaartnavigatieboom.

Parameter type naam waarde
Naam 1 navtree.name.1 Elke tekenreekswaarde.

Opmerking: Het nummer in de eigenschapsnaam bepaalt het elementnummer.
Gekoppelde kaart 8 navtree.sysmapid.1 Kaart ID.

Opmerking: Het nummer in de eigenschapsnaam verwijst naar het element waaraan de kaart is gekoppeld.
Parameters voor het maken van elementhiërarchie 0 navtree.parent.1 Elementnummer van het bovenliggende element.

Opmerking: Het nummer in de eigenschapsnaam verwijst naar het onderliggende element. De eigenschapswaarde verwijst naar het bovenliggende element.
0 navtree.order.1 Positie van het element in de kaartnavigatieboom.

Opmerking: Het nummer in de eigenschapsnaam verwijst naar het elementnummer. De eigenschapswaarde verwijst naar de positie van het element in de kaartnavigatieboom. De positie van het bovenliggende element wordt bepaald in de gehele kaartnavigatieboom. De positie van het onderliggende element wordt bepaald binnen het bovenliggende element.

Voorbeelden

De volgende voorbeelden hebben als doel alleen de configuratie van de veldobjecten van het dashboardwidget te beschrijven voor de Kaartnavigatieboom widget. Voor meer informatie over het configureren van een dashboard, zie dashboard.create.

Het configureren van een Kaartnavigatieboom widget

Configureer een Kaartnavigatieboom widget die de volgende kaartnavigatieboom weergeeft:

 • Element A
  • Element A1
  • Element A2
 • Element B
 • Element C

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "Mijn dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "navtree",
                "name": "Kaartnavigatieboom",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 6,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.1",
                    "value": "Element A"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.2",
                    "value": "Element B"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.3",
                    "value": "Element C"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.4",
                    "value": "Element A1"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.5",
                    "value": "Element A2"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.6",
                    "value": "Element B1"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.7",
                    "value": "Element B2"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.parent.4",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.parent.5",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.parent.6",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.parent.7",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.1",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.2",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.3",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.4",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.5",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.6",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.7",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 8,
                    "name": "navtree.sysmapid.6",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "reference",
                    "value": "ABCDE"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook