This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

templategroup.massremove

Beschrijving

object templategroup.massremove(object parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om gerelateerde objecten te verwijderen uit meerdere sjabloongroepen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van de typen Admin en Super admin. Toestemming om de methode op te roepen kan worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters bevattend de IDs van de sjabloon groepen die bijgewerkt moeten worden en de objecten die verwijderd moeten worden.

Parameter Type Omschrijving
groupids string/array IDs van de sjabloon groepen die bijgewerkt moeten worden.

Parameter gedrag:
- vereist
templateids string/array Sjablonen die uit alle sjabloon groepen verwijderd moeten worden.

Parameter gedrag:
- vereist

Retourwaarden

(object) Geeft een object terug met de ID's van de bijgewerkte sjabloongroepen onder de eigenschap groupids.

Voorbeelden

Sjablonen verwijderen uit sjabloon groepen

Verwijder twee sjablonen uit de opgegeven sjabloon groepen.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostgroup.massremove",
      "params": {
        "groupids": [
          "5",
          "6"
        ],
        "hostids": [
          "30050",
          "30001"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "groupids": [
          "5",
          "6"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CTemplateGroup::massRemove() in ui/include/classes/api/services/CTemplateGroup.php.