correlatie.creëren

Beschrijving

object correlation.create(object/array correlations)

Deze methode maakt het mogelijk om nieuwe correlaties aan te maken.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van het type Superadmin. Machtigingen om deze methode te gebruiken kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Correlaties om aan te maken.

Naast de standaard correlatie eigenschappen, accepteert de methode de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
operations array Correlatie operaties om aan te maken voor de correlatie.

Parameter gedrag:
- verplicht
filter object Correlatie filter object voor de correlatie.

Parameter gedrag:
- verplicht

Terugkeerwaarden

(object) Geeft een object terug dat de ID's van de aangemaakte correlaties bevat onder de eigenschap correlationids. De volgorde van de teruggegeven ID's komt overeen met de volgorde van de doorgegeven correlaties.

Voorbeelden

Een nieuwe correlatie voor evenementtags aanmaken

Maak een correlatie aan met evaluatiemethode AND/OR met één voorwaarde en één operatie. Standaard zal de correlatie ingeschakeld zijn.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "correlation.create",
      "params": {
        "name": "nieuwe correlatie voor evenementtags",
        "filter": {
          "evaltype": 0,
          "conditions": [
            {
              "type": 1,
              "tag": "ok"
            }
          ]
        },
        "operations": [
          {
            "type": 0
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "correlationids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Gebruik van een aangepaste expressiefilter

Maak een correlatie aan die gebruik zal maken van een aangepaste filterconditie. De formule-IDs "A" of "B" zijn willekeurig gekozen. Het type voorwaarde zal "Hostgroep" zijn met de operator "<>".

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "correlation.create",
      "params": {
        "name": "nieuwe correlatie voor hostgroep",
        "description": "een aangepaste beschrijving",
        "status": 0,
        "filter": {
          "evaltype": 3,
          "formula": "A or B",
          "conditions": [
            {
              "type": 2,
              "operator": 1,
              "formulaid": "A"
            },
            {
              "type": 2,
              "operator": 1,
              "formulaid": "B"
            }
          ]
        },
        "operations": [
          {
            "type": 1
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "correlationids": [
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CCorrelation::create() in ui/include/classes/api/services/CCorrelation.php.