14 Upgrade-notities voor 6.4.4

Gebruikersaanmaak

Het is niet langer mogelijk om een nieuwe gebruiker aan te maken zonder hen een gebruikersrol toe te wijzen (de instelling voor gebruikersrol is te vinden onder het tabblad Machtigingen). Als u dit toch probeert, krijgt u een foutmelding met de vermelding: "Kan gebruiker niet toevoegen: veld "roleid" is verplicht".

Aggregatiefuncties

De functie count_foreach retourneert nu '0' voor een overeenkomstig item in de array, als er geen gegevens aanwezig zijn voor het item of als de gegevens niet overeenkomen met de filter. Voorheen werden dergelijke items genegeerd (geen gegevens toegevoegd aan de aggregatie).