This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

Bijlage 2. Wijzigingen van 6.2 naar 6.4

Achterwaarts incompatibele wijzigingen

Authenticatie

ZBXNEXT-276 Verwijderde eigenschappen saml_idp_entityid, saml_sso_url, saml_slo_url, saml_username_attribute, saml_sp_entityid, saml_nameid_format, saml_sign_messages, saml_sign_assertions, saml_sign_authn_requests, saml_sign_logout_requests, saml_sign_logout_responses, saml_encrypt_nameid, saml_encrypt_assertions. Deze eigenschappen maken nu deel uit van de Gebruikersgids API.
ZBXNEXT-276 Eigenschap ldap_configured is hernoemd naar ldap_auth_enabled.
ZBXNEXT-276 Nieuwe eigenschappen toegevoegd: ldap_jit_status, saml_jit_status, jit_provision_interval, disabled_usrgrpid.

drule

ZBXNEXT-7921 Eigenschap nextcheck verwijderd.

httptest

ZBXNEXT-7921 Eigenschap nextcheck verwijderd.

item

ZBXNEXT-6980 item.create, item.update: Strikte validatie van de methodeparameters toegevoegd.

itemprototype

ZBXNEXT-6980 itemprototype.create, itemprototype.update: Strikte validatie van de methodeparameters toegevoegd.

mediatype

ZBXNEXT-6796 Eigenschap exec_params verwijderd.
ZBXNEXT-6796 Nieuwe eigenschap parameters toegevoegd (bevat een lijst van parameter objecten voor "script" media types).

proxy

ZBXNEXT-2557 proxy.get: Strikte validatie van de methodeparameters toegevoegd.

user

ZBXNEXT-8085 Ondersteuning voor verouderde eigenschap alias verwijderd.
ZBXNEXT-276 Eigenschap roleid is niet langer verplicht.
ZBXNEXT-276 Nieuwe eigenschappen userdirectoryid, ts_provisioned toegevoegd.
ZBXNEXT-276 Nieuwe methode user.provision toegevoegd.
ZBXNEXT-276 user.create: Parameter usrgrps is niet langer verplicht.
ZBXNEXT-8085 user.create, user.update: Ondersteuning voor verouderde parameter user_medias verwijderd.
ZBXNEXT-8085 user.login: Ondersteuning voor verouderde parameter user verwijderd.
ZBXNEXT-3100 user.update: Nieuwe parameter current_passwd toegevoegd.

userdirectory

ZBXNEXT-276 Nieuwe eigenschappen idp_type, provision_status, user_username, user_lastname, user_ref_attr, group_membership, group_basedn, group_name, group_member, group_filter, idp_entityid, sp_entityid, sso_url, slo_url, username_attribute, nameid_format, scim_status, encrypt_nameid, encrypt_assertions, sign_messages, sign_assertions, sign_authn_requests, sign_logout_requests, sign_logout_responses, provision_media, provision_groups toegevoegd.
ZBXNEXT-276 userdirectory.get: Ondersteuning voor zoeken op base_dn, bind_dn, host, search_attribute, search_filter verwijderd.
ZBXNEXT-276 userdirectory.get: Ondersteuning voor filteren op host, name verwijderd.
ZBXNEXT-276 userdirectory.get: Ondersteuning toegevoegd voor filteren op idp_type, provision_status.
ZBXNEXT-276 userdirectory.get: Nieuwe parameters selectProvisionMedia, selectProvisionGroups toegevoegd.

Andere wijzigingen en bugfixes

API

ZBXNEXT-8051 Autorisatiemethode gewijzigd van auth-parameter naar Authorization-header.
ZBXNEXT-8051 Verouderde parameter auth.

actie

ZBXNEXT-7964 Nieuwe eigenschap toegevoegd: pause_symptoms.

auditlog

ZBXNEXT-8105 Voegde nieuw auditlogboekelement toe voor het bronstype (51 - Connector).

connector

ZBXNEXT-8105 Nieuwe Connector API toegevoegd met methoden connector.create, connector.update, connector.get, connector.delete.

dashboard

ZBXNEXT-4714 Toegevoegde nieuwe dashboard widget veld types (11 - Gebruiker, 12 - Actie, 13 - Mediatype).

Toegevoegde nieuwe mogelijke combinaties van eigenschappen van het dashboard widget veld object voor verschillende widget types: ZBXNEXT-4714 actionlog: Toegevoegd "type": 11, "name": "userids", "value": <gebruiker ID>. ZBXNEXT-4714 actionlog: Toegevoegd "type": 12, "name": "actionids", "value": <actie ID>. ZBXNEXT-4714 actionlog: Toegevoegd "type": 13, "name": "mediatypeids", "value": <mediatype ID>. ZBXNEXT-4714 actionlog: Toegevoegd "type": 0, "name": "statuses", "value": <0 - In behandeling; 1 - Verzonden/Uitgevoerd; 2 - Mislukt>. ZBXNEXT-4714 actionlog: Toegevoegd "type": 1, "name": "message", "value": "<willekeurige tekenreeks waarde>". ZBXNEXT-7661 item: Toegevoegd "type": 1, "name": "thresholds.color.<N>", "value": "<hexadecimale kleurcode>". ZBXNEXT-7661 item: Toegevoegd "type": 1, "name": "thresholds.threshold.<N>", "value": "<willekeurige tekenreeks waarde>". ZBXNEXT-5491 svggraph: Toegevoegd "type": 1, "name": "ds.data_set_label.<N>", "value": "<willekeurige tekenreeks waarde>". ZBXNEXT-8165 tophosts: Toegevoegd `"type": 0, "name": "columns.decimal_places.<N>", "value": <geldige waardebereik: 0-10>.

Ontdekkingsregel

ZBXNEXT-6406 Eigenschap interfaceid is niet langer verplicht voor LLD-regel types "Eenvoudige controle" (3), "Externe controle" (10), "SSH-agent" (13) en "TELNET-agent" (14).
ZBXNEXT-4428, ZBXNEXT-8246 Nieuwe preprocessingtypes voor LLD-regels toegevoegd: "SNMP-waarde doorlopen" (28), "SNMP-waarde naar JSON" (29).

gebeurtenis

ZBXNEXT-7964 Nieuwe eigenschap cause_eventid toegevoegd.
ZBXNEXT-7964 event.acknowledge: Nieuwe acties voor bijwerken van gebeurtenissen toegevoegd: "wijzig rang van gebeurtenis naar oorzaak" (128), "wijzig rang van gebeurtenis naar symptoom" (256).
ZBXNEXT-7964 event.acknowledge: Nieuwe parameter cause_eventid toegevoegd.
ZBXNEXT-7964 event.get: Nieuwe parameter symptom toegevoegd.

grafiek

ZBX-7706 graph.get: De beschikbaarheid van de grafiek is niet afhankelijk van machtigingen voor de items die zijn gespecificeerd in de eigenschappen van de grafiek ymin_itemid en ymax_itemid.

grafiekprototype

ZBX-7706 graphprototype.get: De beschikbaarheid van het grafiekprototype is niet afhankelijk van machtigingen voor de items die zijn gespecificeerd in de eigenschappen van het grafiekprototype ymin_itemid en ymax_itemid.

item

ZBXNEXT-6406 Eigenschap interfaceid is niet langer verplicht voor item types "Eenvoudige controle" (3), "Externe controle" (10), "SSH-agent" (13) en "TELNET-agent" (14).
ZBXNEXT-4428, ZBXNEXT-8246 Nieuwe preprocessingtypes voor items toegevoegd: "SNMP-waarde doorlopen" (28), "SNMP-waarde naar JSON" (29).

itemprototype

ZBXNEXT-6406 Eigenschap interfaceid is niet langer verplicht voor itemprototype types "Eenvoudige controle" (3), "Externe controle" (10), "SSH-agent" (13) en "TELNET-agent" (14).
ZBXNEXT-4428, ZBXNEXT-8246 Nieuwe preprocessingtypes voor itemprototype toegevoegd: "SNMP-waarde doorlopen" (28), "SNMP-waarde naar JSON" (29).

module

ZBXNEXT-7469 Nieuwe Module API toegevoegd met methoden module.create, module.delete, module.get, module.update.

probleem

ZBXNEXT-7964 Nieuwe eigenschap cause_eventid toegevoegd.
ZBXNEXT-7964 problem.get: Nieuwe parameter symptom toegevoegd.

proxy

ZBXNEXT-2557 Nieuwe eigenschappen toegevoegd: version, compatibility.

script

ZBXNEXT-3496 Nieuwe eigenschappen toegevoegd: url, new_window.
ZBXNEXT-3496 Nieuw scripttype "URL" (6) toegevoegd.
ZBXNEXT-3496 Nieuwe methode script.getscriptsbyevents toegevoegd.
ZBXNEXT-3496 script.create: Eigenschap scope is nu verplicht.
ZBXNEXT-3496 script.create: Eigenschap command is nu verplicht voor scripttypes "Script" (0), "IPMI" (1), "SSH" (2), "TELNET" (3) en "Webhook" (5).
ZBXNEXT-3496 script.getscriptsbyhosts: Methode lost nu automatisch macro's op in eigenschappen confirmation, url.

sjabloon

ZBXNEXT-1111 Nieuwe eigenschappen toegevoegd: vendor_name, vendor_version.

trigger

ZBXNEXT-7972 Nieuwe eigenschap toegevoegd: url_name.

trigger-prototype

ZBXNEXT-7972 Nieuwe eigenschap toegevoegd: url_name.