This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

15 Upgraden naar numerieke waarden van uitgebreid bereik

Sinds Zabbix 5.0.0 ondersteunt het numerieke (float) gegevenstype een precisie van ongeveer 15 cijfers en een bereik van ongeveer -1.79E+308 tot 1.79E+308. Dit is standaard geïmplementeerd in nieuwe installaties. Bij het upgraden van bestaande installaties die vóór Zabbix 5.0 zijn gemaakt, moet er echter een handmatige database-upgradepatch worden toegepast.

Als u de patch niet toepast, zal Systeeminformatie in de frontend weergeven: "Database history tables upgraded: No. Ondersteuning voor het oude numerieke type is verouderd. Upgrade alstublieft naar numerieke waarden van uitgebreid bereik".

De patch zal gegevenskolommen van history en trends tabellen wijzigen, die meestal veel data bevatten, daarom wordt verwacht dat dit enige tijd zal duren om te voltooien. Aangezien de exacte schatting afhankelijk is van de serverprestaties, de configuratie en versie van het databasebeheersysteem, en dit niet kan worden voorspeld, wordt aanbevolen om de patch eerst buiten de productieomgeving te testen, ook al wordt met MySQL 8.0 en MariaDB 10.5 standaard geconfigureerd, de patch bekend dat deze direct wordt uitgevoerd voor grote tabellen vanwege het efficiënte algoritme en het feit dat eerder dezelfde double-type werd gebruikt maar met beperkte precisie, wat betekent dat de gegevens zelf niet hoeven te worden aangepast.

Voer alstublieft de juiste patch (SQL-bestand) uit voor uw database; u kunt deze scripts vinden in de Zabbix Git repository voor:

Belangrijk! Voer deze scripts alleen uit voor de databaseserver.

Om een patch toe te passen:

  • Stop de Zabbix-server.
  • Voer het script uit voor uw database.
  • Start de Zabbix-server opnieuw.

Merk op dat bij TimescaleDB de compressieondersteuning pas moet worden ingeschakeld nadat deze patch is toegepast.

Na het upgraden van de database tabellen, stel of update ook de waarde van $DB['DOUBLE_IEEE754'] op true in /ui/conf/zabbix.conf.php.