This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

13 Zabbix verzender dynamische koppelingsbibliotheek voor Windows

In een Windows-omgeving kunnen applicaties gegevens rechtstreeks naar de Zabbix-server/-proxy sturen door gebruik te maken van de Zabbix-verzender dynamische koppelingsbibliotheek (zabbix_sender.dll) in plaats van een extern proces (zabbix_sender.exe) te starten.

De dynamische koppelingsbibliotheek met de ontwikkelingsbestanden bevindt zich in de mappen bin\winXX\dev. Om deze te gebruiken, moet het zabbix_sender.h-kopieerbestand worden ingesloten en moet er worden gelinkt naar de zabbix_sender.lib-bibliotheek. Een voorbeeldbestand met Zabbix verzender API-gebruik is te vinden in de map build\win32\examples\zabbix_sender.

De volgende functionaliteit wordt geboden door de Zabbix verzender dynamische koppelingsbibliotheek:

int zabbix_sender_send_values(const char *address, unsigned short port,const char *source, const zabbix_sender_value_t *values, int count,char **result);

De volgende gegevensstructuren worden gebruikt door de Zabbix verzender dynamische koppelingsbibliotheek:

typedef struct
    {
      /* hostnaam, moet overeenkomen met de naam van het doelhost in Zabbix */
      char  *host;
      /* de item-sleutel */
      char  *key;
      /* de item-waarde */
      char  *value;
    }
    zabbix_sender_value_t;
    
    typedef struct
    {
      /* aantal totale verwerkte waarden */
      int total;
      /* aantal mislukte waarden */
      int failed;
      /* tijd in seconden die de server heeft besteed aan het verwerken van de verzonden waarden */
      double time_spent;
    }
    zabbix_sender_info_t;