Discovery of CPUs and CPU cores

Net als bij het ontdekken van bestandssystemen is het mogelijk om ook CPU's en CPU-kernen te ontdekken.

Item-sleutel

De item-sleutel die moet worden gebruikt in de ontdekkingsregel is

system.cpu.discovery

Deze item-sleutel wordt ondersteund sinds Zabbix-agent 2.4.

Ondersteunde macro's

Deze ontdekkingskey retourneert twee macro's - {#CPU.NUMBER} en {#CPU.STATUS} die respectievelijk het CPU-volgnummer en de status identificeren. Merk op dat er geen duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen daadwerkelijke fysieke processors, kernen en hyperthreads. {#CPU.STATUS} op Linux-, UNIX- en BSD-systemen retourneert de status van de processor, die ofwel "online" of "offline" kan zijn. Op Windows-systemen kan dezelfde macro een derde waarde aannemen - "unknown" - wat aangeeft dat een processor is gedetecteerd, maar er nog geen informatie over is verzameld.

CPU-ontdekking is afhankelijk van het consistent blijven van het verzamelproces van de agent met de gegevens die door de collector worden verstrekt en het besparen van middelen bij het verkrijgen van de gegevens. Dit heeft als effect dat deze item-sleutel niet werkt met de test (-t) opdrachtregeloptie van het agentprogramma. Dit resulteert in een status NOT_SUPPORTED en een bijbehorende melding die aangeeft dat het verzamelproces niet is gestart.

Item-prototypen die kunnen worden gemaakt op basis van CPU-ontdekking zijn bijvoorbeeld:

  • system.cpu.util[{#CPU.NUMBER},<type>,<mode>]
  • system.hw.cpu[{#CPU.NUMBER},<info>]

Voor een gedetailleerde beschrijving van item-sleutels, zie Zabbix agent item keys.