3 Nesting

Nesting van sjablonen

Nesten is een manier waarop één sjabloon één of meer andere sjablonen omvat.

Aangezien het zinvol is om entiteiten op individuele sjablonen te scheiden voor verschillende services, applicaties, enzovoort, kun je uiteindelijk te maken krijgen met heel wat sjablonen die allemaal aan veel hosts gekoppeld moeten worden. Om het overzicht te bewaren, is het mogelijk om bepaalde sjablonen samen te voegen in één enkel sjabloon.

Het voordeel van nesten is dat je slechts één sjabloon aan de host hoeft te koppelen, en de host er automatisch alle entiteiten van zal erven die afkomstig zijn van de sjablonen die aan dat ene sjabloon zijn gekoppeld. Bijvoorbeeld, als we T1 en T2 aan T3 koppelen, vullen we T3 aan met alle entiteiten van T1 en T2, maar niet andersom. Als we T1 aan T2 en T3 koppelen, vullen we T2 en T3 aan met entiteiten van T1.

Het configureren van geneste sjablonen

Om sjablonen te koppelen, moet je een bestaand sjabloon openen (of een nieuw sjabloon maken), en vervolgens:

  1. Open het configuratieformulier van het sjabloon.
  2. Zoek het veld Sjablonen op.
  3. Klik op Selecteren om het pop-upvenster Sjablonen te openen.
  4. In het pop-upvenster kies je de benodigde sjablonen en klik je vervolgens op Selecteren om de sjablonen aan de lijst toe te voegen.
  5. Klik op Toevoegen of Bijwerken in het configuratieformulier van het sjabloon.

Op deze manier zullen alle entiteiten van het geconfigureerde sjabloon, evenals alle entiteiten van gekoppelde sjablonen, nu verschijnen in de sjabloonconfiguratie. Dit omvat items, triggers, grafieken, regels voor low-level discovery en webscenario's, maar sluit dashboards uit. Desondanks worden gekoppelde dashboardsjablonen wel geërfd door hosts.

Om een van de gekoppelde sjablonen los te koppelen, klik je op Ontkoppelen of Ontkoppelen en wissen in het configuratieformulier van het sjabloon en klik je vervolgens op Bijwerken.

De optie Ontkoppelen zal eenvoudig de associatie met het gekoppelde sjabloon verwijderen, zonder enige van de entiteiten ervan te verwijderen (items, triggers, enz.).

De optie Ontkoppelen en wissen zal zowel de associatie met het gekoppelde sjabloon verwijderen, alsmede al zijn entiteiten (items, triggers, enz.).