11 proc.get parameters

Overzicht

Het item proc.get[<naam>,<gebruiker>,<opdrachtregel>,<modus>] wordt ondersteund op Linux, Windows, FreeBSD, OpenBSD en NetBSD.

De lijst van procesparameters die door het item worden geretourneerd, varieert afhankelijk van het besturingssysteem en de waarde van het 'modus'-argument.

Linux

Voor elk van de modi worden de volgende procesparameters geretourneerd op Linux:

modus=proces modus=draad modus=samenvatting
pid: PID pid: PID naam: procesnaam
ppid: ouder-PID ppid: ouder-PID processen: aantal processen
naam: procesnaam naam: procesnaam vsize: virtuele geheugengrootte
cmdline: opdracht met argumenten gebruiker: gebruiker (echt) waar het proces onder draait pmem: percentage van echt geheugen
gebruiker: gebruiker (echt) waar het proces onder draait groep: groep (echt) waar het proces onder draait rss: grootte van resident set
groep: groep (echt) waar het proces onder draait uid: gebruikers-ID data: grootte van gegevenssegment
uid: gebruikers-ID gid: ID van de groep waar het proces onder draait exe: grootte van codereeks
gid: ID van de groep waar het proces onder draait tid: thread-ID lib: grootte van gedeelde bibliotheken
vsize: virtuele geheugengrootte tname: naam van de thread lck: grootte van vergrendeld geheugen
pmem: percentage van echt geheugen cputijd_gebruiker: totale CPU-tijd (gebruiker) pin: grootte van vastgezette pagina's
rss: grootte van resident set cputijd_systeem: totale CPU-tijd (systeem) pte: grootte van paginatabelvermeldingen
data: grootte van gegevenssegment status: threadstatus grootte: grootte van procescode + gegevens + stacksegmenten
exe: grootte van codereeks contextschakelingen: aantal contextschakelingen stk: grootte van stacksegment
hwm: piekgrootte van resident set paginafouten: aantal paginafouten swap: gebruikte grootte van wisselgeheugen
lck: grootte van vergrendeld geheugen cputijd_gebruiker: totale CPU-tijd (gebruiker)
lib: grootte van gedeelde bibliotheken cputijd_systeem: totale CPU-tijd (systeem)
piek: piekgrootte van virtueel geheugen contextschakelingen: aantal contextschakelingen
pin: grootte van vastgezette pagina's threads: aantal threads
pte: grootte van paginatabelvermeldingen paginafouten: aantal paginafouten
grootte: grootte van procescode + gegevens + stacksegmenten
stk: grootte van stacksegment
swap: gebruikte grootte van wisselgeheugen
cputijd_gebruiker: totale CPU-tijd (gebruiker)
cputijd_systeem: totale CPU-tijd (systeem)
status: processtatus (transparant opgehaald uit procfs, lange vorm)
contextschakelingen: aantal contextschakelingen
threads: aantal threads
paginafouten: aantal paginafouten

BSD-gebaseerd besturingssysteem

Voor elk van de modi worden de volgende procesparameters geretourneerd op FreeBSD, OpenBSD en NetBSD:

modus=proces modus=draad modus=samenvatting
pid: PID pid: PID naam: procesnaam
ppid: ouder-PID ppid: ouder-PID processen: aantal processen
jid: ID van jail (alleen FreeBSD) jid: ID van jail (alleen FreeBSD) vsize: virtuele geheugengrootte
jname: naam van jail (alleen FreeBSD) jname: naam van jail (alleen FreeBSD) pmem: percentage van echt geheugen (alleen FreeBSD)
naam: procesnaam naam: procesnaam rss: grootte van resident set
cmdline: opdracht met argumenten gebruiker: gebruiker (echt) waar het proces onder draait grootte: grootte van proces (code + gegevens + stack)
gebruiker: gebruiker (echt) waar het proces onder draait groep: groep (echt) waar het proces onder draait tsize: grootte van tekst (code)
groep: groep (echt) waar het proces onder draait uid: gebruikers-ID dsize: grootte van gegevens
uid: gebruikers-ID gid: ID van de groep waar het proces onder draait ssize: grootte van stack
gid: ID van de groep waar het proces onder draait tid: thread-ID cputijd_gebruiker: totale CPU-tijd (gebruiker)
vsize: virtuele geheugengrootte tname: naam van de thread cputijd_systeem: totale CPU-tijd (systeem)
pmem: percentage van echt geheugen (alleen FreeBSD) cputijd_gebruiker: totale CPU-tijd (gebruiker) contextschakelingen: aantal contextschakelingen
rss: grootte van resident set cputijd_systeem: totale CPU-tijd (systeem) threads: aantal threads (niet ondersteund voor NetBSD)
grootte: grootte van proces (code + gegevens + stack) status: threadstatus stk: grootte van stacksegment
tsize: grootte van tekst (code) contextschakelingen: aantal contextschakelingen paginafouten: aantal paginafouten
dsize: grootte van gegevens io_read_op: aantal keren dat het systeem invoer moest uitvoeren fds: aantal bestandsdescriptors (alleen OpenBSD)
ssize: grootte van stack io_write_op: aantal keren dat het systeem uitvoer moest uitvoeren swap: gebruikte grootte van wisselgeheugen
cputijd_gebruiker: totale CPU-tijd (gebruiker) io_read_op: aantal keren dat het systeem invoer moest uitvoeren
cputijd_systeem: totale CPU-tijd (systeem) io_write_op: aantal keren dat het systeem uitvoer moest uitvoeren
status: processtatus (disk slaap/lopend/slapend/traceren stoppen/zombie/anders)
contextschakelingen: aantal contextschakelingen
threads: aantal threads (niet ondersteund voor NetBSD)
paginafouten: aantal paginafouten
fds: aantal bestandsdescriptors (alleen OpenBSD)
swap: gebruikte grootte van wisselgeheugen
io_read_op: aantal keren dat het systeem invoer moest uitvoeren
io_write_op: aantal keren dat het systeem uitvoer moest uitvoeren

Windows

Voor elk van de modi worden de volgende procesparameters geretourneerd op Windows:

modus=proces modus=draad modus=samenvatting
pid: PID pid: PID naam: procesnaam
ppid: ouder-PID ppid: ouder-PID processen: aantal processen
naam: procesnaam naam: procesnaam vmsize: virtuele geheugengrootte
gebruiker: gebruiker waar het proces onder draait gebruiker: gebruiker waar het proces onder draait wkset: grootte van proces werkset
sid: gebruikers-SID sid: gebruikers-SID cputijd_gebruiker: totale CPU-tijd (gebruiker)
vmsize: virtuele geheugengrootte tid: thread-ID cputijd_systeem: totale CPU-tijd (systeem)
wkset: grootte van proces werkset threads: aantal threads
cputijd_gebruiker: totale CPU-tijd (gebruiker) paginafouten: aantal paginafouten
cputijd_systeem: totale CPU-tijd (systeem) handles: aantal handvatten
threads: aantal threads io_read_b: IO-bytes gelezen
paginafouten: aantal paginafouten io_write_b: IO-bytes geschreven
handles: aantal handvatten io_read_op: IO-leesbewerkingen
io_read_b: IO-bytes gelezen io_write_op: IO-schrijfbewerkingen
io_write_b: IO-bytes geschreven io_other_b: IO-bytes overgedragen, anders dan lees- en schrijfbewerkingen
io_read_op: IO-leesbewerkingen io_other_op: IO-bewerkingen, anders dan lees- en schrijfbewerkingen
io_write_op: IO-schrijfbewerkingen
io_other_b: IO-bytes overgedragen, anders dan lees- en schrijfbewerkingen
io_other_op: IO-bewerkingen, anders dan lees- en schrijfbewerkingen