drule.create

Beschrijving

object drule.create(object/array discoveryRules)

Deze methode maakt het mogelijk om nieuwe ontdekkingsregels te maken.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers met het type Admin en Super admin. Toestemming om de methode aan te roepen kan worden ingetrokken in de instellingen voor gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Ontdekkingsregels om te creëren.

Naast de standaard eigenschappen van ontdekkingsregels, accepteert de methode de volgende parameters.

Parameter Type Omschrijving
dchecks array Ontdekkings controles om te creëren voor de ontdekkingsregel.

Gedrag van de parameter:
- verplicht

Teruggegeven waarden

(object) Geeft een object terug met daarin de ID's van de gemaakte ontdekkingsregels onder de eigenschap druleids. De volgorde van de teruggegeven ID's komt overeen met de volgorde van de doorgegeven ontdekkingsregels.

Voorbeelden

Maak een ontdekkingsregel aan

Maak een ontdekkingsregel aan om machines te vinden die de Zabbix-agent uitvoeren in het lokale netwerk. De regel moet een enkele Zabbix-agentcontrole op poort 10050 gebruiken.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "drule.create",
      "params": {
        "name": "Zabbix-agent ontdekking",
        "iprange": "192.168.1.1-255",
        "dchecks": [
          {
            "type": "9",
            "key_": "system.uname",
            "ports": "10050",
            "uniq": "0"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "druleids": [
          "6"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CDRule::create() in ui/include/classes/api/services/CDRule.php.