15 Afhankelijke items

Overzicht

Er zijn situaties waarin één item meerdere metingen tegelijkertijd verzamelt of het zelfs zinvoller is om gerelateerde metingen tegelijkertijd te verzamelen, bijvoorbeeld:

 • CPU-gebruik van individuele cores
 • Inkomend/uitgaand/totaal netwerkverkeer

Om bulkmeting mogelijk te maken en gelijktijdig gebruik in meerdere gerelateerde items toe te staan, ondersteunt Zabbix afhankelijke items. Afhankelijke items zijn afhankelijk van het hoofditem dat hun gegevens tegelijkertijd in één query verzamelt. Een nieuwe waarde voor het hoofditem vult automatisch de waarden van de afhankelijke items aan. Afhankelijke items kunnen geen ander bijwerkinterval hebben dan het hoofditem.

Zabbix voorbewerkingsopties kunnen worden gebruikt om het deel dat nodig is voor het afhankelijke item uit de gegevens van het hoofditem te halen.

Voorbewerking wordt beheerd door een voorverwerkingsmanager-proces, dat is toegevoegd in Zabbix 3.4, samen met werkers die de voorbewerkingstappen uitvoeren. Alle waarden (met of zonder voorbewerking) van verschillende gegevensverzamelaars gaan door de voorverwerkingsmanager voordat ze aan de geschiedeniscache worden toegevoegd. Er wordt IPC-communicatie via sockets gebruikt tussen gegevensverzamelaars (pollers, trappers, enzovoort) en het voorverwerkingsproces.

Zowel de Zabbix-server als Zabbix-proxy (indien de host door een proxy wordt bewaakt) voeren voorbewerkingsstappen uit en verwerken afhankelijke items.

Een item van elk type, zelfs een afhankelijk item, kan worden ingesteld als hoofditem. Er kunnen extra niveaus van afhankelijke items worden gebruikt om kleinere delen uit de waarde van een bestaand afhankelijk item te halen.

Beperkingen
 • Alleen afhankelijkheden van dezelfde host (sjabloon) zijn toegestaan
 • Een itemprototype kan afhankelijk zijn van een ander itemprototype of een regulier item van dezelfde host
 • Het maximale aantal afhankelijke items voor één hoofditem is beperkt tot 29999 (ongeacht het aantal afhankelijkheidsniveaus)
 • Maximaal 3 afhankelijkheidsniveaus toegestaan
 • Afhankelijk item op een host met een hoofditem van een sjabloon wordt niet geëxporteerd naar XML

Itemconfiguratie

Een afhankelijk item is afhankelijk van het hoofditem voor gegevens. Daarom moet het hoofditem eerst worden geconfigureerd (of bestaan):

 • Ga naar: GegevensverzamelingHosts
 • Klik op Items in de rij van de host
 • Klik op Item maken
 • Voer de parameters van het item in op het formulier

Alle verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een rode asterisk.

Klik op Toevoegen om het hoofditem op te slaan.

Daarna kun je een afhankelijk item configureren.

Alle verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een rode asterisk.

De velden die specifieke informatie vereisen voor afhankelijke items zijn:

Type Selecteer hier Afhankelijk item.
Sleutel Voer een sleutel in die wordt gebruikt om het item te herkennen.
Hoofditem Selecteer het hoofditem. De waarde van het hoofditem wordt gebruikt om de waarde van het afhankelijke item in te vullen.
Type informatie Selecteer het type informatie dat overeenkomt met het formaat van de opgeslagen gegevens.

Je kunt voorverwerking van itemwaarde gebruiken om het vereiste deel van de waarde van het hoofditem te extraheren.

Zonder voorverwerking zal de waarde van het afhankelijke item precies hetzelfde zijn als de waarde van het hoofditem.

Klik op Toevoegen om het afhankelijke item op te slaan.

Een snelkoppeling om sneller een afhankelijk item te maken, is toegankelijk door te klikken op de knop in de itemlijst en Afhankelijk item maken te selecteren.

Weergave

In de lijst met items worden afhankelijke items weergegeven met hun naam van het hoofditem als voorvoegsel.

Als een hoofditem wordt verwijderd, worden ook al zijn afhankelijke items verwijderd.