Table of Contents

4 Ontdekkingsstatus

Overzicht

Deze widget toont een statusoverzicht van de actieve netwerkontdekkingregels.

Alle configuratieparameters zijn gemeenschappelijk voor alle widgets.