This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

> Geschiedenisobject

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de history API.

Historieobjecten verschillen afhankelijk van het type van het item informatie. Ze zijn gemaakt door de Zabbix-server en kunnen niet worden gewijzigd via de API.

Float geschiedenis

Het float history-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
clock timestamp Tijd waarop die waarde is ontvangen.
itemid string ID van het gerelateerde item.
ns integer Nanoseconden wanneer de waarde werd ontvangen.
value float Ontvangen waarde.

Integer geschiedenis

Het object integer history heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
clock timestamp Tijd waarop die waarde is ontvangen.
itemid string ID van het gerelateerde item.
ns integer Nanoseconden wanneer de waarde werd ontvangen.
waarde geheel getal Ontvangen waarde.

Tekenreeksgeschiedenis

Het tekenreeksgeschiedenisobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
clock timestamp Tijd waarop die waarde is ontvangen.
itemid string ID van het gerelateerde item.
ns integer Nanoseconden wanneer de waarde werd ontvangen.
value string Ontvangen waarde.

Tekstgeschiedenis

Het tekstgeschiedenisobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
id string ID van het geschiedenisitem.
clock timestamp Tijd waarop die waarde is ontvangen.
itemid string ID van het gerelateerde item.
ns integer Nanoseconden wanneer de waarde werd ontvangen.
value text Ontvangen waarde.

Loggeschiedenis

Het loghistorie-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
id string ID van het geschiedenisitem.
clock timestamp Tijd waarop die waarde is ontvangen.
itemid string ID van het gerelateerde item.
logeventid geheel getal Invoer-ID voor gebeurtenislogboek in Windows.
ns integer Nanoseconden wanneer de waarde werd ontvangen.
severity integer Invoerniveau van het Windows-gebeurtenislogboek.
source string Invoerbron van Windows-gebeurtenislogboek.
timestamp timestamp Invoertijd van Windows-gebeurtenislogboek.
value text Ontvangen waarde.