2 Trigger-prototypes

Overzicht

In deze sectie worden de geconfigureerde triggerprototypen van een low-level ontdekkingsregel op de sjabloon weergegeven.

Als de sjabloon is gekoppeld aan de host, zullen triggerprototypen de basis vormen voor het creëren van daadwerkelijke hosttriggers tijdens low-level ontdekking.

Weergegeven gegevens:

Kolom Beschrijving
Naam Naam van het triggerprototype, weergegeven als een blauwe link.
Klikken op de naam opent het configuratieformulier van het triggerprototype.
Als het triggerprototype behoort tot een gekoppelde sjabloon, wordt de sjabloonnaam weergegeven vóór de triggernaam, als een grijze link. Klikken op de sjabloonlink opent de lijst met triggerprototypen op het niveau van de gekoppelde sjabloon.
Operationele gegevens Formaat van de operationele gegevens van de trigger wordt weergegeven, met willekeurige teksten en macro's die dynamisch worden opgelost in BewakingProblemen.
Aanmaken ingeschakeld Maak de trigger op basis van dit prototype aan als:
Ja - ingeschakeld
Nee - uitgeschakeld. U kunt tussen 'Ja' en 'Nee' schakelen door erop te klikken.
Ontdek Ontdek de trigger op basis van dit prototype:
Ja - ontdekken
Nee - niet ontdekken. U kunt tussen 'Ja' en 'Nee' schakelen door erop te klikken.
Tags Tags van het triggerprototype worden weergegeven.

Om een nieuw triggerprototype te configureren, klikt u op de knop Triggerprototype maken in de rechterbovenhoek.

Massa bewerkingsmogelijkheden

Knoppen onder de lijst bieden enkele massa-bewerkingsmogelijkheden:

  • Aanmaken ingeschakeld - maak deze triggers aan als Ingeschakeld
  • Aanmaken uitgeschakeld - maak deze triggers aan als Uitgeschakeld
  • Massa-update - massaal deze triggerprototypen bijwerken
  • Verwijderen - verwijder deze triggerprototypen

Om deze opties te gebruiken, markeert u de selectievakjes voor de desbetreffende triggerprototypen en klikt u vervolgens op de benodigde knop.