proxy.create

Beschrijving

object proxy.create(object/array proxies)

Deze methode maakt het mogelijk om nieuwe proxies te maken.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikerstype Superadmin. Rechten om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Te creëren proxies.

Naast de standaard proxy eigenschappen, accepteert de methode de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
hosts array Hosts die door de proxy moeten worden bewaakt. Als een host al door een andere proxy wordt bewaakt, wordt deze opnieuw toegewezen aan de huidige proxy.

De hosts moeten de eigenschap hostid gedefinieerd hebben.
interface object Host interface die moet worden gemaakt voor de passieve proxy.

Gedrag van parameter:
- vereist als status van het Proxy object is ingesteld op "passive proxy"

Retourwaarden

(object) Geeft een object terug met de ID's van de aangemaakte proxies onder de eigenschap proxyids. De volgorde van de teruggegeven ID's komt overeen met de volgorde van de doorgegeven proxies.

Voorbeelden

Een actieve proxy creëren

Creëer een actieproxy "Actieve proxy" en wijs er een host aan toe om door deze proxy te worden bewaakt.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "proxy.create",
      "params": {
        "host": "Actieve proxy",
        "status": "5",
        "hosts": [
          {
            "hostid": "10279"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "proxyids": [
          "10280"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Een passieve proxy creëren

Creëer een passieve proxy "Passieve proxy" en wijs twee hosts toe om door deze proxy te worden bewaakt.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "proxy.create",
      "params": {
        "host": "Passieve proxy",
        "status": "6",
        "interface": {
          "ip": "127.0.0.1",
          "dns": "",
          "useip": "1",
          "port": "10051"
        },
        "hosts": [
          {
            "hostid": "10192"
          },
          {
            "hostid": "10139"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "proxyids": [
          "10284"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CProxy::create() in ui/include/classes/api/services/CProxy.php.