This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

3 SLA rapport

Overzicht

In dit gedeelte kunt u SLA-rapporten bekijken op basis van de in de filter geselecteerde criteria.

SLA-rapporten kunnen ook worden weergegeven als een dashboardwidget.

Rapport

De filter maakt het mogelijk om het rapport te selecteren op basis van de SLA-naam en de servicenaam. Het is ook mogelijk om de weergegeven periode te beperken.

Elke kolom (periode) toont de SLI voor die periode. SLI's die de ingestelde SLO overschrijden, worden in het rood gemarkeerd.

Er worden 20 periodes weergegeven in het rapport. Een maximum van 100 periodes kan worden weergegeven als zowel de Vanaf-datum als de Tot-datum zijn gespecificeerd.

Rapportdetails

Als je op de servicenaam in het rapport klikt, kun je toegang krijgen tot een ander rapport dat een meer gedetailleerd overzicht weergeeft.