3 Troubleshooting

Algemene aanbevelingen

 • Begin met het begrijpen welke component fungeert als een TLS-client en welke als een TLS-server in het geval van een probleem.
  Zabbix-server, proxies en agents kunnen afhankelijk van de interactie tussen hen allemaal werken als TLS-servers en -clients.
  Bijvoorbeeld, een Zabbix-server die verbinding maakt met een agent voor een passieve controle, fungeert als een TLS-client. De agent vervult de rol van TLS-server.
  Een Zabbix-agent die een lijst van actieve controles opvraagt van een proxy, fungeert als een TLS-client. De proxy vervult de rol van TLS-server.
  De hulpprogramma's zabbix_get en zabbix_sender treden altijd op als TLS-clients.
 • Zabbix maakt gebruik van wederzijdse verificatie.
  Elke zijde verifieert zijn tegenpartij en kan de verbinding weigeren.
  Bijvoorbeeld, een Zabbix-server die verbinding maakt met een agent kan de verbinding onmiddellijk verbreken als het certificaat van de agent ongeldig is. En vice versa -
  een Zabbix-agent die een verbinding accepteert van een server kan de verbinding verbreken als de server niet wordt vertrouwd door de agent.
 • Onderzoek logbestanden aan beide zijden - in de TLS-client en de TLS-server.
  De zijde die de verbinding weigert, kan een precieze reden loggen waarom deze is geweigerd. De andere zijde rapporteert vaak een vrij algemene fout (bijvoorbeeld "Verbinding verbroken door peer", "verbinding werd niet correct beëindigd").
 • Soms leidt verkeerd geconfigureerde versleuteling tot verwarrende foutmeldingen die op geen enkele manier wijzen naar de echte oorzaak.
  In de onderstaande subsecties proberen we een (verre van uitputtende) verzameling van berichten en mogelijke oorzaken te geven die kunnen helpen bij het oplossen van problemen.
  Let op dat verschillende cryptohulpmiddelen (OpenSSL, GnuTLS) vaak verschillende foutmeldingen produceren in dezelfde probleemsituaties.
  Soms zijn foutmeldingen zelfs afhankelijk van de specifieke combinatie van cryptohulpmiddelen aan beide zijden.