6 Expressie macro's

Overzicht

Uitdrukkingsmacro's zijn handig voor formuleberekeningen. Ze worden berekend door alle macro's binnenin uit te breiden en de resulterende expressie te evalueren.

Uitdrukkingsmacro's hebben een speciale syntaxis:

{?EXPRESSION}

De syntaxis in UITDRUKKING is hetzelfde als in triggerexpressies (zie beperkingen voor gebruik hieronder).

De macro's {HOST.HOST<1-9>} en {ITEM.KEY<1-9>} worden ondersteund binnen uitdrukkingsmacro's.

Gebruik

Op de volgende locaties:

  • grafieknamen
  • label van kaartelementen
  • label van kaartvormen
  • label van kaartkoppelingen

is alleen een enkele functie uit de volgende set toegestaan: avg, last, max, min, als een uitdrukkingsmacro, bijvoorbeeld:

{?avg(/{HOST.HOST}/{ITEM.KEY},1u)}

Uitdrukkingen zoals {?last(/host/item1)/last(/host/item2)}, {?count(/host/item1,5m)} en {?last(/host/item1)*10} zijn onjuist op deze locaties.

Echter, in:

  • triggergebeurtenisnamen
  • notificaties en opdrachten gebaseerd op triggers
  • notificaties en opdrachten voor probleemupdates

zijn complexere expressies toegestaan, bijvoorbeeld:

{?trendavg(/host/item1,1M:now/M)/trendavg(/host/item1,1M:now/M-1j)*100}

Zie ook:

  • Ondersteunde macro's voor een lijst van ondersteunde locaties voor de uitdrukkingsmacro
  • Voorbeeld van het gebruik van een uitdrukkingsmacro in de gebeurtenisnaam