grafiek.creëren

Beschrijving

object graph.create(object/array grafieken)

Deze methode maakt het mogelijk om nieuwe grafieken te maken.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Grafieken om aan te maken.

Naast de standaard grafiekeigenschappen, accepteert de methode ook de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
gitems array Te creëren grafiekitems voor de grafiek.

Gedrag van parameter:
- verplicht

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de gemaakte grafieken bevat onder de eigenschap graphids. De volgorde van de geretourneerde ID's komt overeen met de volgorde van de doorgegeven grafieken.

Voorbeelden

Een grafiek maken

Maak een grafiek met twee items.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "graph.create",
      "params": {
        "name": "MySQL bandwidth",
        "width": 900,
        "height": 200,
        "gitems": [
          {
            "itemid": "22828",
            "color": "00AA00"
          },
          {
            "itemid": "22829",
            "color": "3333FF"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "graphids": [
          "652"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CGraph::create() in ui/include/classes/api/services/CGraph.php.