This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

21 Top hosts

Beschrijving

Deze parameters en de mogelijke eigenschapswaarden voor de respectievelijke objecten van veldwidgets van het dashboard stellen je in staat om de Top Hosts widget te configureren in de dashboard.create en dashboard.update methoden.

Parameters

De volgende parameters worden ondersteund voor de Top hosts widget.

Parameter type name value
Vernieuwingsinterval 0 rf_rate 0 - Geen vernieuwing;
10 - 10 seconden;
30 - 30 seconden;
60 - (standaard) 1 minuut;
120 - 2 minuten;
600 - 10 minuten;
900 - 15 minuten.
Hostgroepen 2 groupids Hostgroep ID.

Opmerking: Om meerdere hostgroepen te configureren, maak voor elke hostgroep een veldobject voor het dashboard-widget.
Hosts 3 hostids Host ID.

Opmerking: Om meerdere hosts te configureren, maak voor elke host een veldobject voor het dashboard-widget. Voor meerdere hosts moet de parameter Hostgroepen ofwel helemaal niet geconfigureerd zijn, of geconfigureerd zijn met ten minste één hostgroep waartoe de geconfigureerde hosts behoren.
Host-tags (het getal in de eigenschapsnaam (bijv. tags.tag.0) verwijst naar de tagvolgorde in de tag-evaluatielijst)
Evaluatietype 0 evaltype 0 - (standaard) En/Of;
2 - Of.
Tagnaam 1 tags.tag.0 Elke tekenreekswaarde.

Gedrag van de parameter:
- vereist als Tags geconfigureerd zijn
Operator 0 tags.operator.0 0 - Bevat;
1 - Is gelijk aan;
2 - Bevat niet;
3 - Is niet gelijk aan;
4 - Bestaat;
5 - Bestaat niet.

Gedrag van de parameter:
- vereist als Tags geconfigureerd zijn
Tagwaarde 1 tags.value.0 Elke tekenreekswaarde.

Gedrag van de parameter:
- vereist als Tags geconfigureerd zijn
Kolommen (zie hieronder)
Volgorde 0 order 2 - (standaard) Top N;
3 - Onderste N.
Kolom voor volgorde 0 column Kolom numerieke waarde van de geconfigureerde kolommen.
Aantal hosts 0 count Geldige waarden variëren van 1-100.

Standaard: 10.

Kolommen

Kolommen hebben algemene parameters en aanvullende parameters afhankelijk van de configuratie van de parameter Data.

Voor alle parameters die verband houden met kolommen verwijst het getal in de eigenschapsnaam (bijv. columns.name.0) naar een kolom waarvoor de parameter is geconfigureerd.

De volgende parameters worden ondersteund voor alle kolommen.

Parameter type name value
Name 1 columns.name.0 Elke tekenreekswaarde.
Data 0 columns.data.0 1 - Itemwaarde;
2 - Hostnaam;
3 - Tekst.

Gedrag van de parameter:
- verplicht
Base color 1 columns.base_color.0 Hexadecimale kleurcode (bijv. FF0000).

Gedrag van de parameter:
- verplicht
Itemwaarde

De volgende parameters worden ondersteund als Data is ingesteld op "Itemwaarde".

Het eerste nummer in de naam van de eigenschap Thresholds (bijv. columnsthresholds.color.0.0) verwijst naar de kolom waarvoor drempelwaarden zijn geconfigureerd, terwijl het tweede nummer verwijst naar de drempelplaats in een lijst, gesorteerd in oplopende volgorde. Als de drempelwaarden echter in een andere volgorde zijn geconfigureerd, worden de waarden oplopend gesorteerd nadat de widgetconfiguratie is bijgewerkt in de Zabbix-frontend (bijv. "threshold.threshold.0":"5""threshold.threshold.0":"1"; "threshold.threshold.1":"1""threshold.threshold.1": "5").

Parameter type name value
Item 1 columns.item.0 Geldige itemnaam.
Time shift 1 columns.timeshift.0 Geldige numerieke of tijdsreekswaarde (bijv. 3600 of 1u).
U kunt tijdsuffixen gebruiken. Negatieve waarden zijn toegestaan.

Gedrag van de parameter:
- vereist
Aggregation function 0 columns.aggregate_function.0 0 - (standaard) geen;
1 - min;
2 - max;
3 - avg;
4 - count;
5 - sum;
6 - first;
7 - last.
Aggregation interval 1 columns.aggregate_interval.0 Geldige tijdsreekswaarde (bijv. 3600, 1u, enz.).
U kunt tijdsuffixen gebruiken.

Parameter Aggregation interval niet beschikbaar als Aggregation function is ingesteld op geen.

Standaard: 1u.
Weergave 0 columns.display.0 1 - (standaard) Zoals het is;
2 - Staaf;
3 - Indicatoren.
Min 1 columns.min.0 Elke numerieke waarde.

Parameter Min niet beschikbaar als Weergave is ingesteld op "Zoals het is".
Max 1 columns.max.0 Elke numerieke waarde.

Parameter Max niet beschikbaar als Weergave is ingesteld op "Zoals het is".
Decimal places 0 columns.decimal_places.0 Geldige waarden variëren van 0-10.

Standaard: 2.
Historische gegevens 0 columns.history.0 1 - (standaard) Automatisch;
2 - Geschiedenis;
3 - Trends.
Drempelwaarden
Kleur 1 columnsthresholds.color.0.0 Hexadecimale kleurcode (bijv. FF0000).

Standaard: "" (leeg).
Drempel 1 columnsthresholds.threshold.0.0 Elke tekenreekswaarde.
Tekst

De volgende parameters worden ondersteund als Data is ingesteld op "Tekst".

Parameter type name value
Tekst 1 columns.text.0 Een willekeurige tekenreekswaarde, inclusief macro's.
Ondersteunde macro's: {HOST.*}, {INVENTORY.*}.

Gedrag van de parameter:
- vereist als Data is ingesteld op "Tekst"

Voorbeelden

De volgende voorbeelden hebben als doel enkel de configuratie te beschrijven van de veldobjecten van het dashboardwidget voor de Top hosts widget. Voor meer informatie over het configureren van een dashboard, zie dashboard.create.

Configuratie van een Top hosts widget

Configureer een Top hosts widget die de top hosts weergeeft op basis van CPU-gebruik in hostgroep "4". Daarnaast, configureer de volgende aangepaste kolommen: "Hostnaam", "CPU-gebruik in %", "1m gem.", "5m gem.", "15m gem.", "Processen".

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "Mijn dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "tophosts",
                "name": "Top hosts",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.name.0",
                    "value": ""
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.data.0",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.base_color.0",
                    "value": "FFFFFF"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.item.0",
                    "value": "Systeemnaam"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.timeshift.0",
                    "value": ""
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.name.1",
                    "value": "CPU-gebruik in %"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.data.1",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.base_color.1",
                    "value": "4CAF50"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.item.1",
                    "value": "CPU-gebruik"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.timeshift.1",
                    "value": ""
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.display.1",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.min.1",
                    "value": "0"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.max.1",
                    "value": "100"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columnsthresholds.color.1.0",
                    "value": "FFFF00"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columnsthresholds.threshold.1.0",
                    "value": "50"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columnsthresholds.color.1.1",
                    "value": "FF8000"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columnsthresholds.threshold.1.1",
                    "value": "80"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columnsthresholds.color.1.2",
                    "value": "FF4000"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columnsthresholds.threshold.1.2",
                    "value": "90"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.name.2",
                    "value": "1m gem."
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.data.2",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.base_color.2",
                    "value": "FFFFFF"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.item.2",
                    "value": "Gemiddelde belasting (1m gem.)"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.timeshift.2",
                    "value": ""
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.name.3",
                    "value": "5m gem."
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.data.3",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.base_color.3",
                    "value": "FFFFFF"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.item.3",
                    "value": "Gemiddelde belasting (5m gem.)"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.timeshift.3",
                    "value": ""
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.name.4",
                    "value": "15m gem."
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.data.4",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.base_color.4",
                    "value": "FFFFFF"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.item.4",
                    "value": "Gemiddelde belasting (15m gem.)"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.timeshift.4",
                    "value": ""
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.name.5",
                    "value": "Processen"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.data.5",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.base_color.5",
                    "value": "FFFFFF"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.item.5",
                    "value": "Aantal processen"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.timeshift.5",
                    "value": ""
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.decimal_places.5",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "column",
                    "value": 1
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook