This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

14. Configuratie exporteren/importeren

Overzicht

De export/import functionaliteit van Zabbix maakt het mogelijk om verschillende configuratie-eenheden uit te wisselen tussen twee Zabbix-systemen.

Typische toepassingsgebieden voor deze functionaliteit zijn onder andere:

 • Het delen van sjablonen of netwerkkaarten - Zabbix-gebruikers kunnen hun configuratieparameters delen.
 • Het uploaden van een sjabloon naar Zabbix Community sjablonen. Anderen kunnen vervolgens het sjabloon downloaden en het bestand importeren in Zabbix.
 • Integratie met tools van derden - universele YAML-, XML- en JSON-formaten maken integratie en import/export van gegevens mogelijk met tools en applicaties van derden.
Wat kan worden geëxporteerd/geïmporteerd

Objecten die kunnen worden geëxporteerd/geïmporteerd zijn:

Export format

Gegevens kunnen worden geëxporteerd met behulp van de Zabbix web frontend of Zabbix API. Ondersteunde exportformaten zijn: YAML, XML en JSON.

Details over exporteren

 • Alle ondersteunde elementen worden in één bestand geëxporteerd.
 • Host- en sjabloonentiteiten (items, triggers, grafieken, ontdekking regels) die zijn overgenomen van gekoppelde sjablonen, worden niet geëxporteerd. Alle wijzigingen die aan die entiteiten zijn aangebracht op hostniveau (zoals gewijzigd iteminterval, gewijzigde reguliere expressie of prototypes toegevoegd aan de detectieregel op laag niveau) gaan verloren bij het exporteren; wanneer er wordt geimporteered, worden alle entiteiten uit gekoppelde sjablonen opnieuw gemaakt zoals op de originele gekoppelde sjabloon.
 • Entiteiten gemaakt door detectie op laag niveau en eventuele entiteiten die afhankelijk zijn daarop worden niet geëxporteerd. Bijvoorbeeld, een trigger gemaakt voor een LLD-regel gegenereerd item wordt niet geëxporteerd.

Details over import

 • Import stopt bij de eerste fout.
 • Bij het bijwerken van bestaande afbeeldingen tijdens het importeren van afbeeldingen, wordt het veld "imagetype" genegeerd, dat wil zeggen dat het onmogelijk is om het afbeeldingstype te wijzigen via import.
 • Bij het importeren van hosts/sjablonen met de optie "Verwijder ontbrekende", worden ook host-/sjabloonmacro's die niet in het importbestand aanwezig zijn, verwijderd.
 • Lege tags voor items, triggers, grafieken, discovery-regels, item-prototypes, trigger-prototypes, grafiek-prototypes hebben geen betekenis, dat wil zeggen dat het hetzelfde is als wanneer het ontbrak.
 • Import ondersteunt YAML, XML en JSON, het importbestand moet de juiste bestandsextensie hebben: .yaml en .yml voor YAML, .xml voor XML en .json voor JSON. Zie compatibiliteitsinformatie over ondersteunde XML-versies.
 • Import ondersteunt alleen configuratiebestanden in UTF-8 codering (met of zonder BOM); andere coderingen (UTF16LE, UTF16BE, UTF32LE, UTF32BE, enz.) zullen resulteren in een importconversiefout.

YAML basiformaat

zabbix_export:
     version: '6.4'
zabbix_export:

Hoofdknooppunt voor Zabbix YAML-export.

version: '6.4'

Exportversie.

Andere knooppunten zijn afhankelijk van de geëxporteerde objecten.

XML-formaat

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <zabbix_export>
      <version>6.4</version>
    </zabbix_export>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Standaard kop voor XML-documenten.

<zabbix_export>

Hoofdelement voor Zabbix XML-export.

<version>6.4</version>

Exportversie.

Andere tags zijn afhankelijk van geëxporteerde objecten.

JSON-formaat

{
      "zabbix_export": {
        "version": "6.4"
      }
    }
"zabbix_export":

Hoofdknooppunt voor Zabbix JSON-export.

"version": "6.4"

Exportversie.

Andere knooppunten zijn afhankelijk van geëxporteerde objecten.