6 Onstabiele releases

Overzicht

De onderstaande instructies zijn voor het inschakelen van de onstabiele Zabbix-release repositories (standaard uitgeschakeld) die worden gebruikt voor kandidaatversies van kleine Zabbix-versie-uitgaven.

Installeer eerst het nieuwste zabbix-release-pakket of werk het bij. Om rc-pakketten op je systeem in te schakelen, doe het volgende:

Red Hat Enterprise Linux

Open het bestand /etc/yum.repos.d/zabbix.repo en stel enabled=1 in voor de zabbix-unstable-repository.

[zabbix-unstable]
    name=Zabbix Officiële Repository (onstabiel) - $basearch
    baseurl=https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/rhel/8/$basearch/
    enabled=1
    gpgcheck=1
    gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-ZABBIX-A14FE591

Debian/Ubuntu

Open het bestand /etc/apt/sources.list.d/zabbix.list en verwijder het commentaar voor "Zabbix unstable repository".

# Zabbix unstable repository
    deb https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian bullseye main
    deb-src https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian bullseye main

SUSE

Open het bestand /etc/zypp/repos.d/zabbix.repo en stel enabled=1 in voor de zabbix-unstable-repository.

[zabbix-unstable]
    name=Zabbix Officiële Repository
    type=rpm-md
    baseurl=https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/sles/15/x86_64/
    gpgcheck=1
    gpgkey=https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/sles/15/x86_64/repodata/repomd.xml.key
    enabled=1
    update=1