iconmap.get

Beschrijving

integer/array iconmap.get(object parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om icoonkaarten op te halen op basis van de opgegeven parameters.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Toestemmingen om de methode te gebruiken kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrolinstellingen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste uitvoer definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
iconmapids string/array Alleen icoonkaarten met de opgegeven IDs retourneren.
sysmapids string/array Alleen icoonkaarten retourneren die worden gebruikt in de opgegeven kaarten.
selectMappings query Een mappings eigenschap retourneren met de gebruikte icoonafbeeldingen.
sortfield string/array De resultaten sorteren op basis van de opgegeven eigenschappen.

Mogelijke waarden: iconmapid, name.
countOutput boolean Deze parameters, die gemeenschappelijk zijn voor alle get-methoden, worden in detail beschreven in het referentiecommentaar.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Retourwaarden

(integer/array) Retourneert ofwel:

 • een reeks objecten;
 • het aantal opgehaalde objecten, als de countOutput parameter heeft gebruikt.

Voorbeelden

Icoonkaart ophalen

Alle gegevens over icoonkaart "3" ophalen.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "iconmap.get",
      "params": {
        "iconmapids": "3",
        "output": "extend",
        "selectMappings": "extend"
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "mappings": [
            {
              "iconmappingid": "3",
              "iconmapid": "3",
              "iconid": "6",
              "inventory_link": "1",
              "expression": "server",
              "sortorder": "0"
            },
            {
              "iconmappingid": "4",
              "iconmapid": "3",
              "iconid": "10",
              "inventory_link": "1",
              "expression": "switch",
              "sortorder": "1"
            }
          ],
          "iconmapid": "3",
          "name": "Host type icons",
          "default_iconid": "2"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CIconMap::get() in ui/include/classes/api/services/CIconMap.php.