9 Tekstfuncties

Alle hier vermelde functies worden ondersteund in:

De functies worden vermeld zonder aanvullende informatie. Klik op de functie om de volledige details te zien.

Functie Beschrijving
ascii De ASCII-code van het meest linkse teken van de waarde.
bitlength De lengte van de waarde in bits.
bytelength De lengte van de waarde in bytes.
char Geef het teken terug door de waarde te interpreteren als ASCII-code.
concat De string die wordt verkregen door de waarden van de gerefereerde items of constante waarden samen te voegen.
insert Voeg opgegeven tekens of spaties in het tekenreeks in, te beginnen op de opgegeven positie in de tekenreeks.
left Geef de meest linkse tekens van de waarde terug.
length De lengte van de waarde in tekens.
ltrim Verwijder opgegeven tekens van het begin van de tekenreeks.
mid Geef een substring van N tekens terug die begint bij de positie van het teken die wordt opgegeven door 'start'.
repeat Herhaal een tekenreeks.
replace Zoek het patroon in de waarde en vervang dit door de vervanging.
right Geef de meest rechtse tekens van de waarde terug.
rtrim Verwijder opgegeven tekens van het einde van de tekenreeks.
trim Verwijder opgegeven tekens van het begin en einde van de tekenreeks.

Functie details

Enkele algemene opmerkingen over functieparameters:

 • Functieparameters worden gescheiden door een komma
 • Uitdrukkingen worden geaccepteerd als parameters
 • Tekstparameters moeten tussen dubbele aanhalingstekens staan; anders kunnen ze verkeerd worden geïnterpreteerd
 • Optionele functieparameters (of parameterdelen) worden aangeduid met < >
ascii(waarde)

De ASCII-code van het meest linkse teken van de waarde.
Ondersteunde waarsetypes: String, Text, Log.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren

Bijvoorbeeld, een waarde als 'Abc' zal '65' teruggeven (ASCII-code voor 'A').

Voorbeeld:

ascii(last(/host/key))

Sure, I will continue with the translations. Just let me know which functions you would like me to translate next.

bitlengte(waarde)

De lengte van de waarde in bits.
Ondersteunde waarsetypes: String, Text, Log, Integer.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren

Voorbeeld:

bitlengte(last(/host/key))
bytelengte(waarde)

De lengte van de waarde in bytes.
Ondersteunde waarsetypes: String, Text, Log, Integer.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren

Voorbeeld:

bytelengte(last(/host/key))
teken(waarde)

Geef het teken terug door de waarde te interpreteren als ASCII-code.
Ondersteunde waarsetypes: Integer.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren

De waarde moet binnen het bereik van 0-255 liggen. Bijvoorbeeld, een waarde als '65' (geïnterpreteerd als ASCII-code) zal 'A' teruggeven.

Voorbeeld:

teken(last(/host/key))
concat(<waarde1>,<waarde2>,...)

De string die ontstaat door de waarden van de genoemde items of constante waarden te concateneren.
Ondersteunde waardepunten: String, Tekst, Log, Float, Integer.

Parameter:

 • waardeX - de waarde die wordt geretourneerd door een van de history functies of een constante waarde (string, integer of drijvend nummer). Moet minstens twee parameters bevatten.

Bijvoorbeeld, een waarde zoals 'Zab' samengevoegd met 'bix' (de constante string) zal 'Zabbix' retourneren.

Voorbeelden:

concat(last(/host/key),"bix")
    concat("1 min: ",last(/host/systeem.cpu.belasting[all,avg1]),", 15 min: ",last(/host/systeem.cpu.belasting[all,avg15]))
insert(waarde,start,lengte,vervanging)

Specifieke tekens of spaties invoegen in de tekenreeks, beginnend op de opgegeven positie in de reeks.
Ondersteunde waardepunten: String, Tekst, Log.

Parameter:

 • waarde - de te controleren waarde;
 • start - startpositie;
 • lengte - posities om te vervangen;
 • vervanging - vervangende tekenreeks.

Bijvoorbeeld, een waarde zoals 'Zabbbix' zal worden vervangen door 'Zabbix' als 'bb' (startpositie 3, te vervangen posities 2) wordt vervangen door 'b'.

Voorbeeld:

insert(last(/host/key),3,2,"b")
left(waarde,aantal)

De meest linkse tekens van de waarde retourneren.
Ondersteunde waardepunten: String, Tekst, Log.

Parameter:

 • waarde - de te controleren waarde;
 • aantal - het aantal te retourneren tekens.

Bijvoorbeeld, je kunt 'Zab' terugkrijgen van 'Zabbix' door aan te geven dat de meest linkse 3 tekens moeten worden geretourneerd. Zie ook right().

Voorbeeld:

left(last(/host/key),3) #retourneer de drie meest linkse tekens
length(waarde)

De lengte van de waarde in tekens.
Ondersteunde waardepunten: String, Tekst, Log.

Parameter:

 • waarde - de te controleren waarde.

Voorbeelden:

length(last(/host/key)) #de lengte van de meest recente waarde
    length(last(/host/key,#3)) #de lengte van de op twee na meest recente waarde
    length(last(/host/key,#1:nu-1d)) #de lengte van de meest recente waarde van één dag geleden
ltrim(waarde,<tekens>)

Specifieke tekens verwijderen van het begin van de tekenreeks.
Ondersteunde waardepunten: String, Tekst, Log.

Parameter:

 • waarde - de te controleren waarde;
 • tekens (optioneel) - specificeer de tekens die verwijderd moeten worden.

Spaties aan het begin worden standaard verwijderd (als er geen optionele tekens zijn gespecificeerd). Zie ook: rtrim(), trim().

Voorbeelden:

ltrim(last(/host/key)) #verwijder spaties van het begin van de tekenreeks
    ltrim(last(/host/key),"Z") #verwijder eventuele 'Z' van het begin van de tekenreeks
    ltrim(last(/host/key)," Z") #verwijder eventuele spatie en 'Z' van het begin van de tekenreeks
mid(waarde,start,lengte)

Een substring van N tekens retourneren, beginnend op de tekenpositie die is opgegeven door 'start'.
Ondersteunde waardepunten: String, Tekst, Log.

Parameter:

 • waarde - de te controleren waarde;
 • start - startpositie van de substring;
 • lengte - posities om te retourneren in de substring.

Bijvoorbeeld, het is mogelijk om 'abbi' terug te krijgen van een waarde zoals 'Zabbix' als de startpositie 2 is en het aantal posities om terug te geven 4 is.

Voorbeeld:

mid(last(/host/key),2,4)="abbi"
repeat(waarde,aantal)

Een tekenreeks herhalen.
Ondersteunde waardepunten: String, Tekst, Log.

Parameter:

 • waarde - de te controleren waarde;
 • aantal - het aantal keren dat de herhaling moet plaatsvinden.

Voorbeeld:

repeat(last(/host/key),2) #herhaal de waarde twee keer
replace(waarde,patroon,vervanging)

Het patroon vinden in de waarde en vervangen door de opgegeven vervanging. Alle voorkomens van het patroon zullen worden vervangen.
Ondersteunde waardepunten: String, Tekst, Log.

Parameter:

 • waarde - de te controleren waarde;
 • patroon - het patroon om te zoeken;
 • vervanging - de tekenreeks waarmee het patroon moet worden vervangen.

Voorbeeld:

replace(last(/host/key),"ibb","abb") - vervang alle 'ibb' door 'abb'

De meest rechtse tekens van de waarde retourneren.
Ondersteunde waardepunten: String, Tekst, Log.

Parameter:

 • waarde - de te controleren waarde;
 • aantal - het aantal te retourneren tekens.

Bijvoorbeeld, je kunt 'bix' terugkrijgen van 'Zabbix' door aan te geven dat de meest rechtse 3 tekens moeten worden geretourneerd. Zie ook left().

Voorbeeld:

right(last(/host/key),3) #retourneer de drie meest rechtse tekens
rtrim(waarde,<tekens>)

Specifieke tekens verwijderen van het einde van de tekenreeks.
Ondersteunde waardepunten: String, Tekst, Log.

Parameter:

 • waarde - de te controleren waarde;
 • tekens (optioneel) - specificeer de tekens die verwijderd moeten worden.

Spaties aan het einde worden standaard verwijderd (als er geen optionele tekens zijn gespecificeerd). Zie ook: ltrim(), trim().

Voorbeelden:

rtrim(last(/host/key)) #verwijder spaties van het einde van de tekenreeks
    rtrim(last(/host/key),"x") #verwijder eventuele 'x' van het einde van de tekenreeks
    rtrim(last(/host/key),"x ") #verwijder eventuele 'x' en spatie van het einde van de tekenreeks
trim(waarde,<tekens>)

Specifieke tekens verwijderen van zowel het begin als het einde van de tekenreeks.
Ondersteunde waardepunten: String, Tekst, Log.

Parameter:

 • waarde - de te controleren waarde;
 • tekens (optioneel) - specificeer de tekens die verwijderd moeten worden.

Spaties aan beide zijden worden standaard verwijderd (als er geen optionele tekens zijn gespecificeerd). Zie ook: ltrim(), rtrim().

Voorbeelden:

trim(last(/host/key)) - verwijder spaties van het begin en einde van de tekenreeks
    trim(last(/host/key),"_") - verwijder '_' van het begin en einde van de tekenreeks

Zie alle ondersteunde functies.