> Reguliere expressie-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de regexp API.

Regelmatige expressie

Het globale object voor reguliere expressies heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
regexpid string ID van de reguliere expressie.

Eigenschapsgedrag:
- alleen-lezen
- vereist voor update-operaties
name string Naam van de reguliere expressie.

Eigenschapsgedrag:
- vereist voor maakoperaties
test_string string Testreeks.

Uitdrukkingen

Het object met uitdrukkingen heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
expression string Reguliere expressie.

Eigenschapsgedrag:
- vereist
expression_type integer Type van reguliere expressie.

Mogelijke waarden:
0 - Inbegrepen tekenreeks;
1 - Willekeurige inbegrepen tekenreeks;
2 - Niet inbegrepen tekenreeks;
3 - Resultaat is WAAR;
4 - Resultaat is ONWAAR.

Eigenschapsgedrag:
- vereist
exp_delimiter string Uitdrukkingsscheidingsteken.

Standaardwaarde: ",".

Mogelijke waarden: ",", "." of "/".

Eigenschapsgedrag:
- ondersteund als `