This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

7 Massa update

Overzicht

Soms wilt u mogelijk een attribuut voor een aantal items tegelijk wijzigen. In plaats van elk individueel item te openen om te bewerken, kunt u de massabijwerkingsfunctie daarvoor gebruiken.

Gebruik van massale update

Om enkele items massaal bij te werken, volg deze stappen:

  • Vink de selectievakjes aan van de items die je wilt bijwerken in de lijst.
  • Klik op Massale update onderaan de lijst.
  • Navigeer naar het tabblad met de vereiste attributen (Item, Tags of Preprocessing).
  • Vink de selectievakjes aan van de attributen die je wilt bijwerken.
  • Voer nieuwe waarden in voor de attributen.

De optie Tags biedt de mogelijkheid om:

  • Toevoegen - voeg opgegeven tags toe aan de items (tags met dezelfde naam maar verschillende waarden worden niet als 'duplicaten' beschouwd en kunnen aan hetzelfde item worden toegevoegd).
  • Vervangen - verwijder de opgegeven tags en voeg tags toe met nieuwe waarden.
  • Verwijderen - verwijder opgegeven tags uit de items.

Gebruikersmacro's, {INVENTORY.*} macro's, {HOST.HOST}, {HOST.NAME}, {HOST.CONN}, {HOST.DNS}, {HOST.IP}, {HOST.PORT} en {HOST.ID} macro's worden ondersteund in tags.

Klik op Bijwerken wanneer je klaar bent.