This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

4 Aanbevolen UnixODBC instellingen voor MSSQL

Installatie

 • Red Hat Enterprise Linux:
# dnf -y install freetds unixODBC 
 • Debian/Ubuntu:

Raadpleeg de FreeTDS-gebruikershandleiding om de benodigde database-stuurprogramma te downloaden voor het bijbehorende platform.

Voor extra informatie, raadpleeg: unixODBC installeren.

Configuratie

De ODBC-configuratie wordt uitgevoerd door de odbcinst.ini- en odbc.ini-bestanden aan te passen. Deze configuratiebestanden bevinden zich in de map /etc. Het bestand odbcinst.ini kan ontbreken, en in dat geval moet u het handmatig aanmaken.

Houd rekening met de volgende voorbeelden:

odbcinst.ini

$ vi /etc/odbcinst.ini
    [FreeTDS]
    Driver = /usr/lib64/libtdsodbc.so.0

odbc.ini

$ vi /etc/odbc.ini
    [sql1]
    Driver = FreeTDS
    Server = <SQL-server 1 IP>
    PORT = 1433
    TDS_Version = 8.0