2 SLA

Overzicht

Zodra de services zijn aangemaakt, kunt u beginnen met het monitoren of hun prestaties in overeenstemming zijn met de service level agreement (SLA).

Het gedeelte Services->SLA in het menu biedt de mogelijkheid om SLA's te configureren voor verschillende services. Een SLA in Zabbix definieert het service level objective (SLO), het verwachte uptime-schema en geplande downtime.

SLA's en services worden gematcht op basis van service tags. Dezelfde SLA kan worden toegepast op meerdere services - de prestaties worden apart gemeten voor elke overeenkomende service. Een enkele service kan meerdere SLA's hebben toegewezen - gegevens voor elk van de SLA's worden apart weergegeven.

In SLA-rapporten biedt Zabbix Service Level Indicator (SLI) gegevens, die de daadwerkelijke beschikbaarheid van de service meten. Of een service voldoet aan de SLA-doelstellingen wordt bepaald door SLO (verwachte beschikbaarheid in %) te vergelijken met SLI (daadwerkelijke beschikbaarheid in %).

Configuratie

Om een nieuwe SLA te maken, klikt u op de knop SLA maken.

Het SLA tabblad stelt u in staat om algemene SLA parameters op te geven.

Parameter Beschrijving
Naam Voer de naam van de SLA in.
SLO Voer het service level objective (SLO) in als percentage.
Rapportageperiode Het selecteren van de periode zal van invloed zijn op welke periodes worden gebruikt in het SLA-rapport - dagelijks, wekelijks, maandelijks, kwartaal, of jaarlijks.
Tijdzone Selecteer de SLA tijdzone.
Planning Selecteer de SLA planning - 24x7 of aangepast.
Effectieve datum Selecteer de datum waarop de SLA-berekening begint.
Servicetags Voeg servicetags toe om de services te identificeren waarop deze SLA moet worden toegepast.
Naam - servicetag-naam, moet exact overeenkomen, hoofdlettergevoelig.
Operatie - selecteer Gelijk aan als de tagwaarde exact moet overeenkomen (hoofdlettergevoelig) of Bevat als een deel van de tagwaarde moet overeenkomen (hoofdletterongevoelig).
Waarde - servicetagwaarde om naar te zoeken volgens de geselecteerde bewerking.
De SLA wordt toegepast op een service als ten minste één servicetag overeenkomt.
Beschrijving Voeg een beschrijving toe voor de SLA.
Ingeschakeld Markeer het selectievakje om de SLA-berekening in te schakelen.

Het tabblad Uitgesloten downtimes stelt u in staat om downtimes op te geven die zijn uitgesloten van de SLA-berekening.

Klik op Toevoegen om uitgesloten downtimes te configureren, voer vervolgens de periode naam, startdatum en duur in.

SLA-rapporten

Hoe een service presteert in vergelijking met een SLA is zichtbaar in het SLA-rapport. SLA-rapporten kunnen worden bekeken:

  • vanuit de SLA-sectie door te klikken op de hyperlink van het SLA-rapport;
  • vanuit de Services-sectie door te klikken op de naam van de SLA in het informatietabblad;
  • in het Dashboard widget SLA-rapport.

Zodra een SLA is geconfigureerd, zal het Info-tabblad in de services sectie ook enkele informatie weergeven over de prestaties van de service.