Module bestandsstructuur

Alle code met betrekking tot een module wordt opgeslagen in een enkele map in de map modules van uw Zabbix frontend-installatie (bijvoorbeeld zabbix/ui/modules).

Module bestanden structuur

example_module_directory/           (Vereist)
     manifest.json                (Vereist) Metadata en actie definities.
     Module.php                 Module-initialisatie en gebeurtenisverwerking.
     actions/                  Actie controller bestanden.
       SomethingView.php
       SomethingCreate.php
       SomethingDelete.php
       data_export/
         ExportAsXml.php
         ExportAsExcel.php
     views/                   View bestanden.
       example.something.view.php
       example.something.delete.php
     assets/                   Eventuele aanvullende bestanden die in weergaven moeten worden gebruikt. Deze dienen ook in de manifest.json file gedefinieerd te worden.
       js/                   JavaScript bestanden gebruikt in views.
         example.something.view.js.php
       css/                  CSS bestanden gebruikt in views.
         example.something.css
        image.png               Afbeeldingen gebruikt in views.
        example.something.file         Alle andere files gebruikt in views.

Een module schrijven

Een voorbeeld van een schrijfproces voor een module bestaat uit de volgende stappen (indien beschikbaar, klik op de bestands- of mapnaam om aanvullende details over de stap te bekijken):

 1. Maak een nieuwe map voor de module in zabbix/ui/modules/.
 2. Voeg manifest.json bestand met modulemetadata toe.
 3. Maak de map views aan en definieer een of meer moduleweergaven.
 4. Maak de map actions aan en definieer een of meer module-acties.
 5. Maak het bestand Module.php (of Widget.php voor dashboardwidgets) en definieer regels voor initialisatie en gebeurtenisafhandeling.
 6. Maak de map assets voor JavaScript-bestanden (plaats in assets/js), CSS-stijlen (plaats in assets/css) of andere aanvullende bestanden.
 7. Zorg ervoor dat u de vereiste weergaven, acties en activabestanden specificeert in manifest.json.
 8. Registreer de module in Zabbix frontend en begin deze te gebruiken.

U kunt een module registreren en inschakelen zodra u het manifest.json-bestand maakt. Zodra de module is ingeschakeld, kunt u onmiddellijk een voorbeeld van alle wijzigingen in modulebestanden bekijken door de Zabbix-frontend te vernieuwen.