This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

#2 Gebruikersmacro's ondersteund door locatie

Overzicht

Dit gedeelte bevat een lijst met locaties, waar: door gebruiker te definiëren macro's zijn ondersteund.

Alleen gebruikersmacro's op globaal niveau worden ondersteund voor Actions, Netwerkdetectie, Proxies en alle locaties vermeld onder Overig locaties van deze pagina. Op de genoemde locaties, host niveau en macro's op sjabloon niveau worden niet opgelost.

Acties

In actions, kunnen gebruikersmacro's gebruikt in de volgende velden:

Locatie Meerdere macro's/mix met tekst1
Trigger-gebaseerde meldingen en commando's ja
Triggergebaseerde interne meldingen ja
Meldingen voor probleemupdate ja
Op services gebaseerde meldingen en opdrachten ja
Service-updatemeldingen ja
Tijdperiodevoorwaarde nee
Bewerkingen
Standaard bewerkingsstapduur nee
Stapduur nee

Hosts/host-prototypes

In een host en host prototype configuratie, gebruiker macro's kunnen worden gebruikt in de volgende velden:

Locatie Meerdere macro's/mix met tekst1
Interface IP/DNS Alleen DNS
Interfacepoort nee
SNMP v1, v2
SNMP-gemeenschap ja
SNMP v3
Contextnaam ja
Beveiligingsnaam ja
Verificatiewachtwoord ja
Privacy wachtwoordzin ja
IPMI
Gebruikersnaam ja
Wachtwoord ja
Tags2
Tagnamen ja
Tagwaarden ja

Artikelen / artikelprototypes

In een item of een item prototype configuratie kunnen gebruikersmacro's worden gebruikt in de volgende velden:

Locatie Meerdere macro's/mix met tekst1
Parameters itemsleutel ja
Update interval nee
Aangepaste intervallen nee
Geschiedenis opslagperiode nee
Trend bewaartermijn nee
Beschrijving ja
Berekend item
Formule ja
Databasemonitor
Gebruikersnaam ja
Wachtwoord ja
SQL-query ja
HTTP-agent
URL3 ja
Zoekvelden ja
Time-out nee
Verzoek instantie ja
Kopteksten (namen en waarden) ja
Vereiste statuscodes ja
HTTP-proxy ja
HTTP authenticatie gebruikersnaam ja
HTTP-verificatiewachtwoord ja
SSL-certificaatbestand ja
SSL-sleutelbestand ja
SSL-sleutel wachtwoord ja
Toegestane hosts ja
JMX-agent
JMX-eindpunt ja
Scriptitem
Parameternamen en waarden ja
SNMP-agent
SNMP OID ja
SSH-agent
Gebruikersnaam ja
Openbare sleutelbestand ja
Privésleutelbestand ja
Wachtwoord ja
Script ja
TELNET-agent
Gebruikersnaam ja
Wachtwoord ja
Script ja
Zabbix-trapper
Toegestane hosts ja
Tags2
Tagnamen ja
Tagwaarden ja
Voorbewerking
Stapparameters (inclusief aangepaste scripts) ja

Ontdekking op laag niveau

In een ontdekking op laag niveau rule, gebruikersmacro's kunnen worden gebruikt in de volgende velden:

Locatie Meerdere macro's/mix met tekst1
Belangrijke parameters ja
Update interval nee
Aangepast interval nee
Keep verloren middelen periode nee
Beschrijving ja
SNMP-agent
SNMP OID ja
SSH-agent
Gebruikersnaam ja
Openbare sleutelbestand ja
Privésleutelbestand ja
Wachtwoord ja
Script ja
TELNET-agent
Gebruikersnaam ja
Wachtwoord ja
Script ja
Zabbix-trapper
Toegestane hosts ja
Databasemonitor
Gebruikersnaam ja
Wachtwoord ja
SQL-query ja
JMX-agent
JMX-eindpunt ja
HTTP-agent
URL3 ja
Zoekvelden ja
Time-out nee
Verzoek instantie ja
Kopteksten (namen en waarden) ja
Vereiste statuscodes ja
HTTP authenticatie gebruikersnaam ja
HTTP-verificatiewachtwoord ja
Filters
Reguliere expressie ja
Overschrijft
Filters: reguliere expressie ja
Bewerkingen: update-interval (voor itemprototypes) nee
Bewerkingen: opslagperiode geschiedenis (voor itemprototypes) nee
Bewerkingen: trendopslagperiode (voor artikelprototypes) nee

Netwerk ontdekking

In een netwerkdetectieregel, gebruikersmacro's kunnen worden gebruikt in de volgende velden:

Locatie Meerdere macro's/mix met tekst1
Update interval nee
SNMP v1, v2
SNMP-gemeenschap ja
SNMP OID ja
SNMP v3
Contextnaam ja
Beveiligingsnaam ja
Verificatiewachtwoord ja
Privacy wachtwoordzin ja
SNMP OID ja

Proxy's

In een proxy configuratie kunnen gebruikersmacro's worden gebruikt in het volgende veld:

Locatie Meerdere macro's/mix met tekst1
Interfacepoort (voor passieve proxy) nee

Sjablonen

In een template configuratie, user macro's kunnen worden gebruikt in de volgende velden:

Locatie Meerdere macro's/mix met tekst1
Tags2
Tagnamen ja
Tagwaarden ja

Triggers

In een trigger configuratie, user macro's kunnen worden gebruikt in de volgende velden:

Locatie Meerdere macro's/mix met tekst1
Naam ja
Operationele gegevens ja
Expressie (alleen in constanten en functieparameters; geheime macro's worden niet ondersteund). ja
Beschrijving ja
URL3 ja
Tag voor overeenkomsten ja
Tags2
Tagnamen ja
Tagwaarden ja

Webscenario

In een webscenario configuratie, gebruikersmacro's kan worden gebruikt in de volgende velden:

Locatie Meerdere macro's/mix met tekst1
Naam ja
Update interval nee
Agent ja
HTTP-proxy ja
Variabelen (alleen waarden) ja
Headers (namen en waarden) ja
Stappen
Naam ja
URL3 ja
Variabelen (alleen waarden) ja
Kopteksten (namen en waarden) ja
Time-out nee
Vereiste string ja
Vereiste statuscodes nee
Authenticatie
Gebruiker ja
Wachtwoord ja
SSL-certificaat ja
SSL-sleutelbestand ja
SSL-sleutel wachtwoord ja
Tags2
Tagnamen ja
Tagwaarden ja

Andere locaties

Naast de hier vermelde locaties, kunnen gebruikersmacro's worden gebruikt in de volgende velden:

Locatie Meerdere macro's/mix met tekst1
Globale scripts (script, SSH, Telnet, IPMI), inclusief bevestigingstekst ja
Webhooks
JavaScript-script nee
JavaScript-scriptparameternaam nee
JavaScript-scriptparameterwaarde ja
Bewaking → Dashboards
Beschrijvingsveld van Artikelwaarde dashboardwidget ja
URL3 veld van dynamische URL dashboardwidget ja
Beheer → Gebruikers → Media
Wanneer actief nee
Beheer → Algemeen → GUI
Werktijd nee
Beheer → Mediatypen → Berichtsjablonen
Onderwerp ja
Bericht ja

Voor een volledige lijst van alle macro's die in Zabbix worden ondersteund, zie ondersteund macro's.

Voetnoten

1 Als meerdere macro's in een veld of macro's gemengd met tekst dat niet zijn ondersteund voor de locatie, moet een enkele macro het hele veld vullen.

2 Macro's die worden gebruikt in tagnamen en -waarden worden alleen opgelost tijdens het genereren van gebeurtenissen.

3 URL's die een geheim . bevatten macro werkt niet, omdat de macro erin wordt opgelost als "******".