2 Host groep elementen

Overzicht

Deze sectie legt uit hoe je een element van het type "Hostgroep" kunt toevoegen bij het configureren van een netwerkkaart.

Configuratie

Alle verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een rode asterisk.

Deze tabel bevat parameters die typerend zijn voor het elementtype Hostgroep:

Parameter Beschrijving
Type Selecteer het type van het element:
Hostgroep - icoon dat de status vertegenwoordigt van alle triggers van alle hosts die tot de geselecteerde groep behoren
Weergeven Opties weergeven:
Hostgroep - als je deze optie selecteert, wordt één enkel icoon weergegeven dat informatie weergeeft over de bepaalde hostgroep
Elementen van hostgroep - als je deze optie selecteert, worden meerdere iconen weergegeven die informatie weergeven over elk afzonderlijk element (host) van de bepaalde hostgroep
Soort gebied Deze instelling is beschikbaar als de parameter "Elementen van hostgroep" is geselecteerd:
Aanpassen aan kaart - alle elementen van de hostgroep worden gelijkmatig in de kaart geplaatst
Aangepaste grootte - handmatige instelling van het kaartgebied waarin alle elementen van de hostgroep worden weergegeven
Grootte van gebied Deze instelling is beschikbaar als de parameters "Elementen van hostgroep" en "Soort gebied" zijn geselecteerd:
Breedte - numerieke waarde die moet worden ingevoerd om de breedte van het kaartgebied te specificeren
Hoogte - numerieke waarde die moet worden ingevoerd om de hoogte van het kaartgebied te specificeren
Plaatsingsalgoritme Raster - enige beschikbare optie om alle elementen van de hostgroep weer te geven
Label Icoonlabel, elke tekenreeks.
Macros en meerregelige tekenreeksen kunnen worden gebruikt in labels.
Als het type van het kaartelement "Hostgroep" is, heeft het specificeren van bepaalde macros invloed op de kaartweergave waarbij informatie wordt weergegeven over elke afzonderlijke host. Als bijvoorbeeld de macro {HOST.IP} wordt gebruikt, toont de bewerkingsweergave van de kaart alleen de macro {HOST.IP} zelf, terwijl de kaartweergave het unieke IP-adres van elke host zal bevatten en weergeven

Bekijken van hostgroepselementen

Deze optie is beschikbaar als de "Elementen van hostgroep" weergaveoptie is gekozen. Wanneer je "Elementen van hostgroep" selecteert als de weergave optie, zie je eerst slechts één icoon voor de hostgroep. Echter, wanneer je de kaart opslaat en vervolgens naar de kaartweergave gaat, zul je zien dat de kaart alle elementen (hosts) van de betreffende hostgroep bevat:

Kaart bewerkingsweergave Kaartweergave

Let op hoe de {HOST.NAME} macro wordt gebruikt. In de bewerkingsweergave van de kaart is de macronaam onopgelost, terwijl in de kaartweergave alle unieke namen van de hosts worden weergegeven.