This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

2 Aanbevolen UnixODBC instellingen voor PostgreSQL

Installatie

 • Red Hat Enterprise Linux:

# dnf install postgresql-odbc

 • Debian/Ubuntu:

Raadpleeg de PostgreSQL-documentatie om de benodigde database-driver te downloaden voor het bijbehorende platform.

Voor aanvullende informatie kun je verwijzen naar: installatie van unixODBC.

Configuratie

De ODBC-configuratie wordt uitgevoerd door de odbcinst.ini- en odbc.ini-bestanden aan te passen. Deze configuratiebestanden bevinden zich in de map /etc. Het bestand odbcinst.ini kan ontbreken, en in dat geval moet u het handmatig aanmaken.

Houd rekening met de volgende voorbeelden:

odbcinst.ini

[postgresql]
    Description = Algemene ODBC voor PostgreSQL
    Driver   = /usr/lib64/libodbcpsql.so
    Setup    = /usr/lib64/libodbcpsqlS.so
    FileUsage  = 1
    # Sinds 1.6 kunt u als de driver manager is gebouwd met ondersteuning voor threads een extra invoer aan elke driverinvoer toevoegen.
    # Deze invoer wijzigt het standaard thread-serialisatieniveau.
    Threading  = 2

odbc.ini

[TEST_PSQL]
    Description = PostgreSQL-database 1
    Driver = postgresql
    #CommLog = /tmp/sql.log
    Username = zbx_test
    Password = zabbix
    # Naam van de server. IP of DNS
    Servername = 127.0.0.1
    # Naam van de database
    Database = zabbix
    # Postmaster luisterpoort
    Port = 5432
    # Database is alleen-lezen
    # Of de gegevensbron updates toestaat.
    ReadOnly = No
    # PostgreSQL backend-protocol
    # Opmerking: bij gebruik van SSL-verbindingen wordt deze instelling genegeerd.
    # 7.4+: Gebruik het 7.4(V3)-protocol. Dit is alleen compatibel met 7.4 en nieuwere back-ends.
    Protocol = 7.4+
    # Inclusief de OID in SQLColumns
    ShowOidColumn = No
    # Fake een unieke index op OID
    FakeOidIndex = No
    # Rijversie
    # Hiermee kunnen toepassingen detecteren of gegevens zijn gewijzigd door andere gebruikers
    # terwijl u probeert een rij bij te werken.
    # Het versnelt ook het updateproces omdat niet elke kolom in de where-clausule hoeft te worden gespecificeerd om een rij bij te werken.
    RowVersioning = No
    # Toon systeemtabellen
    # De driver behandelt systeemtabellen als gewone tabellen in SQLTables. Dit is handig voor Access zodat u systeemtabellen kunt zien.
    ShowSystemTables = No
    # Indien waar, gebruikt de driver automatisch declare cursor/fetch om SELECT-instructies te verwerken en houdt 100 rijen in een cache.
    Fetch = Yes
    # Bools als Char
    # Bools worden toegewezen aan SQL_CHAR, anders aan SQL_BIT.
    BoolsAsChar = Yes
    # SSL-modus
    SSLmode = Require
    # Verzenden naar backend bij verbinding
    ConnSettings =