10 Implementatiedetails van net.tcp.service en net.udp.service controles

De implementatie van net.tcp.service en net.udp.service controles wordt gedetailleerd beschreven op deze pagina voor verschillende services die zijn gespecificeerd in de serviceparameter.

Item net.tcp.service parameters

ftp

Creëert een TCP-verbinding en verwacht dat de eerste 4 tekens van het antwoord "220 " zijn, stuurt dan "QUIT\r\n". De standaardpoort 21 wordt gebruikt als deze niet is gespecificeerd.

http

Creëert een TCP-verbinding zonder iets te verwachten of te verzenden. De standaardpoort 80 wordt gebruikt als deze niet is gespecificeerd.

https

Gebruikt (en werkt alleen met) libcurl, controleert de echtheid van het certificaat niet, controleert de hostnaam niet in het SSL-certificaat, haalt alleen de kop van het antwoord op (HEAD-verzoek). De standaardpoort 443 wordt gebruikt als deze niet is gespecificeerd.

imap

Creëert een TCP-verbinding en verwacht dat de eerste 4 tekens van het antwoord "* OK" zijn, stuurt dan "a1 LOGOUT\r\n". De standaardpoort 143 wordt gebruikt als deze niet is gespecificeerd.

ldap

Opent een verbinding met een LDAP-server en voert een LDAP-zoekbewerking uit met de filter ingesteld op (objectClass=*). Verwacht een succesvolle ophaling van het eerste attribuut van het eerste item. De standaardpoort 389 wordt gebruikt als deze niet is gespecificeerd.

nntp

Creëert een TCP-verbinding en verwacht dat de eerste 3 tekens van het antwoord "200" of "201" zijn, stuurt dan "QUIT\r\n". De standaardpoort 119 wordt gebruikt als deze niet is gespecificeerd.

pop

Creëert een TCP-verbinding en verwacht dat de eerste 3 tekens van het antwoord "+OK" zijn, stuurt dan "QUIT\r\n". De standaardpoort 110 wordt gebruikt als deze niet is gespecificeerd.

smtp

Creëert een TCP-verbinding en verwacht dat de eerste 3 tekens van het antwoord "220" zijn, gevolgd door een spatie, het einde van de regel of een streepje. De regels die een streepje bevatten, behoren tot een meerregelig antwoord en het antwoord wordt opnieuw gelezen tot een regel zonder streepje is ontvangen. Stuurt dan "QUIT\r\n". De standaardpoort 25 wordt gebruikt als deze niet is gespecificeerd.

ssh

Creëert een TCP-verbinding. Als de verbinding tot stand is gebracht, wisselen beide zijden een identificatiereeks uit (SSH-major.minor-XXXX), waarbij major en minor protocolversies zijn en XXXX een tekenreeks is. Zabbix controleert of de specificatie overeenkomende tekenreeks is gevonden en stuurt dan de tekenreeks "SSH-major.minor-zabbix_agent\r\n" of "0\n" terug bij geen overeenkomst. De standaardpoort 22 wordt gebruikt als deze niet is gespecificeerd.

tcp

Creëert een TCP-verbinding zonder iets te verwachten of te verzenden. In tegenstelling tot de andere controles moet de poortparameter worden gespecificeerd.

telnet

Creëert een TCP-verbinding en verwacht een inlogprompt (':' aan het einde). De standaardpoort 23 wordt gebruikt als deze niet is gespecificeerd.

Item net.udp.service parameters

ntp

Verzendt een SNTP-pakket via UDP en valideert het antwoord volgens: RFC 4330, sectie 5. Standaardpoort 123 wordt gebruikt als deze niet is opgegeven.