This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

> LLD-regelobject

De volgende objecten zijn rechtstreeks gerelateerd aan de discoveryrule API.

LLD-regel

Het object voor de low-level discovery-regel heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Omschrijving
itemid string ID van de LLD-regel.

Gedrag van de eigenschap:
- alleen lezen
- vereist voor updatebewerkingen
delay string Update-interval van de LLD-regel. Accepteert seconden of tijdseenheid met suffix en met of zonder een of meer aangepaste intervallen die bestaan uit flexibele intervallen en planningsintervallen als geserialiseerde strings. Accepteert ook gebruikersmacro's. Flexibele intervallen kunnen worden geschreven als twee macro's gescheiden door een schuine streep. Intervallen worden gescheiden door een puntkomma.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist als type is ingesteld op "Zabbix-agent" (0), "Eenvoudige controle" (3), "Zabbix intern" (5), "Externe controle" (10), "Database-monitor" (11), "IPMI-agent" (12), "SSH-agent" (13), "TELNET-agent" (14), "JMX-agent" (16), "HTTP-agent" (19), "SNMP-agent" (20), "Script" (21), of als type is ingesteld op "Zabbix-agent (actief)" (7) en key_ bevat niet "mqtt.get"
hostid string ID van de host waartoe de LLD-regel behoort.

Gedrag van de eigenschap:
- constant
- vereist voor aanmaakbewerkingen
interfaceid string ID van de hostinterface van de LLD-regel.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist als LLD-regel bij een host hoort en type is ingesteld op "Zabbix-agent", "IPMI-agent", "JMX-agent", of "SNMP-agent"
- ondersteund als LLD-regel bij een host hoort en type is ingesteld op "Eenvoudige controle", "Externe controle", "SSH-agent", "TELNET-agent", of "HTTP-agent"
key_ string Sleutel van de LLD-regel.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist voor aanmaakbewerkingen
- alleen lezen voor geërfde objecten
name string Naam van de LLD-regel.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist voor aanmaakbewerkingen
- alleen lezen voor geërfde objecten
type integer Type van de LLD-regel.

Mogelijke waarden:
0 - Zabbix-agent;
2 - Zabbix-trapper;
3 - Eenvoudige controle;
5 - Zabbix intern;
7 - Zabbix-agent (actief);
10 - Externe controle;
11 - Database-monitor;
12 - IPMI-agent;
13 - SSH-agent;
14 - TELNET-agent;
16 - JMX-agent;
18 - Afhankelijk item;
19 - HTTP-agent;
20 - SNMP-agent;
21 - Script.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist voor aanmaakbewerkingen
- alleen lezen voor geërfde objecten
url string URL-reeks.
Ondersteunt gebruikersmacro's, {HOST.IP}, {HOST.CONN}, {HOST.DNS}, {HOST.HOST}, {HOST.NAME}, {ITEM.ID}, {ITEM.KEY}.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist als type is ingesteld op "HTTP-agent"
- alleen lezen voor geërfde objecten
allow_traps integer Sta toe om waarden op dezelfde manier te genereren als het trapper-item.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Sta niet toe om inkomende gegevens te accepteren;
1 - Sta toe om inkomende gegevens te accepteren.

Gedrag van de eigenschap:
- ondersteund als type is ingesteld op "HTTP-agent"
authtype integer Authenticatiemethode.

Mogelijke waarden als type is ingesteld op "SSH-agent":
0 - (standaard) wachtwoord;
1 - openbare sleutel.

Mogelijke waarden als type is ingesteld op "HTTP-agent":
0 - (standaard) geen;
1 - basis;
2 - NTLM.

Gedrag van de eigenschap:
- ondersteund als type is ingesteld op "SSH-agent" of "HTTP-agent"
- alleen lezen voor geërfde objecten (als type is ingesteld op "HTTP-agent")
description string Omschrijving van de LLD-regel.
error string Fouttekst als er problemen zijn bij het bijwerken van de LLD-regel.

Gedrag van de eigenschap:
- alleen lezen
follow_redirects integer Volg omleidingsresponsen tijdens het ophalen van gegevens.

Mogelijke waarden:
0 - Volg geen omleidingen;
1 - (standaard) Volg omleidingen.

Gedrag van de eigenschap:
- ondersteund als type is ingesteld op "HTTP-agent"
- alleen lezen voor geërfde objecten
headers object Object met HTTP(S)-aanvraagheaders, waarbij de kopnaam wordt gebruikt als sleutel en de kopwaarde als waarde.

Voorbeeld: { "User-Agent": "Zabbix" }

Gedrag van de eigenschap:
- ondersteund als type is ingesteld op "HTTP-agent"
- alleen lezen voor geërfde objecten
http_proxy string HTTP(S)-proxyverbindingssnaren.

Gedrag van de eigenschap:
- ondersteund als type is ingesteld op "HTTP-agent"
- alleen lezen voor geërfde objecten
ipmi_sensor string IPMI-sensor.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist als type is ingesteld op "IPMI-agent" en key_ is niet ingesteld op "ipmi.get"
- ondersteund als type is ingesteld op "IPMI-agent"
- alleen lezen voor geërfde objecten
jmx_endpoint string Aangepaste verbindingsreeks voor JMX-agent.

Standaard: service:jmx:rmi:///jndi/rmi://{HOST.CONN}:{HOST.PORT}/jmxrmi

Gedrag van de eigenschap:
- ondersteund als type is ingesteld op "JMX-agent"
lifetime string Tijdsperiode waarin items die niet langer worden ontdekt, worden verwijderd. Accepteert seconden, tijdseenheid met suffix, of een gebruikersmacro.

Standaard: 30d.
master_itemid integer ID van het hoofditem.
Herhaling tot 3 afhankelijke items en een maximumaantal afhankelijke items gelijk aan 999 zijn toegestaan.
De ontdekkingsregel kan geen hoofditem zijn voor een andere ontdekkingsregel.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist als type is ingesteld op "Afhankelijk item"
- alleen lezen voor geërfde objecten
output_format integer Moet de respons worden geconverteerd naar JSON.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Opslaan als ruwe gegevens;
1 - Converteren naar JSON.

Gedrag van de eigenschap:
- ondersteund als type is ingesteld op "HTTP-agent"
- alleen lezen voor geërfde objecten
params string Aanvullende parameters afhankelijk van het type LLD-regel:
- uitgevoerd script voor SSH- en Telnet-LLD-regels;
- SQL-query voor database-monitor LLD-regels;
- formule voor berekende LLD-regels.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist als type is ingesteld op "Database-monitor", "SSH-agent", "TELNET-agent", of "Script"
- alleen lezen voor geërfde objecten (als type is ingesteld op "Script")
parameters array Aanvullende parameters als type is ingesteld op "Script".
Array van objecten met de eigenschappen name en value, waarbij name uniek moet zijn.

Gedrag van de eigenschap:
- ondersteund als type is ingesteld op "Script"
- alleen lezen voor geërfde objecten
password string Wachtwoord voor authenticatie.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist als type is ingesteld op "JMX-agent" en username is ingesteld
- ondersteund als type is ingesteld op "Eenvoudige controle", "Database-monitor", "SSH-agent", "TELNET-agent", of "HTTP-agent"
- alleen lezen voor geërfde objecten (als type is ingesteld op "HTTP-agent")
post_type integer Type van de postgegevens die zijn opgeslagen in de eigenschap posts.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Ruwe gegevens;
2 - JSON-gegevens;
3 - XML-gegevens.

Gedrag van de eigenschap:
- ondersteund als type is ingesteld op "HTTP-agent"
- alleen lezen voor geërfde objecten
posts string HTTP(S)-aanvraagbodygegevens.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist als type is ingesteld op "HTTP-agent" en post_type is ingesteld op "JSON-gegevens" of "XML-gegevens"
- ondersteund als type is ingesteld op "HTTP-agent" en post_type is ingesteld op "Ruwe gegevens"
- alleen lezen voor geërfde objecten
privatekey string Naam van het bestand met de privésleutel.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist als type is ingesteld op "SSH-agent" en authtype is ingesteld op "openbare sleutel"
publickey string Naam van het bestand met de openbare sleutel.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist als type is ingesteld op "SSH-agent" en authtype is ingesteld op "openbare sleutel"
query_fields array Queryparameters.
Array van objecten met key:value-paren, waarbij value een lege string kan zijn.
request_method integer Type van de verzoekmethode.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) GET;
1 - POST;
2 - PUT;
3 - HEAD.

Gedrag van de eigenschap:
- ondersteund als type is ingesteld op "HTTP-agent"
- alleen lezen voor geërfde objecten
retrieve_mode integer Welk deel van het antwoord moet worden opgeslagen.

Mogelijke waarden als request_method is ingesteld op "GET", "POST", of "PUT":
0 - (standaard) Body;
1 - Headers;
2 - Zowel de body als headers worden opgeslagen.

Mogelijke waarden als request_method is ingesteld op "HEAD":
1 - Headers.

Gedrag van de eigenschap:
- ondersteund als type is ingesteld op "HTTP-agent"
- alleen lezen voor geërfde objecten
snmp_oid string SNMP-OID.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist als type is ingesteld op "SNMP-agent"
- alleen lezen voor geërfde objecten
ssl_cert_file string Bestandspad van het openbare SSL-sleutelbestand.

Gedrag van de eigenschap:
- ondersteund als type is ingesteld op "HTTP-agent"
- alleen lezen voor geërfde objecten
ssl_key_file string Bestandspad van het privé-SSL-sleutelbestand.

Gedrag van de eigenschap:
- ondersteund als type is ingesteld op "HTTP-agent"
- alleen lezen voor geërfde objecten
ssl_key_password string Wachtwoord voor het SSL-sleutelbestand.

Gedrag van de eigenschap:
- ondersteund als type is ingesteld op "HTTP-agent"
- alleen lezen voor geërfde objecten
status integer Status van de LLD-regel.

Mogelijkheden:
0 - (standaard) Gedeactiveerd;
1 - Gedeactiveerd;
3 - Actief.

Gedag van de eigenschap:
- alleen lezen voor geërfde objecten
timeout string Time-out voor de HTTP(S)-aanvraag. Accepteert seconden of tijdseenheid met suffix.

Gedrag van de eigenschap:
- ondersteund als type is ingesteld op "HTTP-agent"
- alleen lezen voor geërfde objecten
type integer Type van de LLD-regel.

Mogelijke waarden:
0 - Zabbix-agent;
2 - Zabbix-trapper;
3 - Eenvoudige controle;
5 - Zabbix intern;
7 - Zabbix-agent (actief);
10 - Externe controle;
11 - Database-monitor;
12 - IPMI-agent;
13 - SSH-agent;
14 - TELNET-agent;
16 - JMX-agent;
18 - Afhankelijk item;
19 - HTTP-agent;
20 - SNMP-agent;
21 - Script.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist voor updatebewerkingen
- alleen lezen voor geërfde objecten
update_interval string Update-interval van de LLD-regel. Accepteert seconden of tijdseenheid met suffix en met of zonder een of meer aangepaste intervallen die bestaan uit flexibele intervallen en planningsintervallen als geserialiseerde strings. Accepteert ook gebruikersmacro's. Flexibele intervallen kunnen worden geschreven als twee macro's gescheiden door een schuine strep

LLD-regel filter

Het LLD-regelfilterobject definieert een set voorwaarden die kunnen worden gebruikt om ontdekte objecten te filteren. Het heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
voorwaarden array Set met filtervoorwaarden die worden gebruikt voor het filteren van resultaten.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
evaltype integer Filtervoorwaardenevaluatiemethode.

Mogelijke waarden:
0 - en/of;
1 - en;
2 - of;
3 - aangepaste expressie.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
eval_formula string Gegenereerde expressie die wordt gebruikt voor het evalueren van filtervoorwaarden. De expressie bevat ID's die specifieke filtervoorwaarden aangeven aan de hand van hun formulaid. De waarde van eval_formula is gelijk aan de waarde van formula voor filters met een aangepaste expressie.

Gedrag van de eigenschap:
- alleen lezen
formula string Door de gebruiker gedefinieerde expressie die wordt gebruikt voor het evalueren van voorwaarden van filters met een aangepaste expressie. De expressie moet ID's bevatten die specifieke filtervoorwaarden aangeven aan de hand van hun formulaid. De ID's die in de expressie worden gebruikt, moeten exact overeenkomen met de ID's die zijn gedefinieerd in de filtervoorwaarden: geen enkele voorwaarde kan ongebruikt of weggelaten blijven.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist als evaltype is ingesteld op "aangepaste expressie"

LLD-regelfiltervoorwaarde

Het object 'LLD-regelfiltervoorwaarde' definieert een aparte controle die wordt uitgevoerd op de waarde van een LLD-macro. Het heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
macro string LLD-macro waarop de controle moet worden uitgevoerd.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
value string Waarde om mee te vergelijken.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
formulaid string Willekeurige unieke ID die wordt gebruikt om naar de voorwaarde te verwijzen vanuit een aangepaste expressie. Kan alleen hoofdletters bevatten. De ID moet door de gebruiker worden gedefinieerd bij het wijzigen van filtervoorwaarden, maar wordt opnieuw gegenereerd bij het opvragen ervan.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
operator integer Voorwaardelijke operator.

Mogelijke waarden:
8 - (standaard) komt overeen met reguliere expressie;
9 - komt niet overeen met reguliere expressie;
12 - bestaat;
13 - bestaat niet.

Om beter te begrijpen hoe filters met verschillende soorten expressies te gebruiken, bekijk voorbeelden op de discoveryrule.get en discoveryrule.create pagina's.

LLD macro pad

Het LLD-macro pad heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
lld_macro string LLD-macro.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
path string Selector voor de waarde die zal worden toegewezen aan het overeenkomstige macro.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist

LLD-regel voorbewerking

Het object voorbewerking van de LLD-regel heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
type integer Het type voorbewerkingsoptie.

Mogelijke waarden:
5 - Overeenkomst met reguliere expressie;
11 - XML XPath;
12 - JSONPath;
15 - Komt niet overeen met reguliere expressie;
16 - Controleren op fout in JSON;
17 - Controleren op fout in XML;
20 - Niet-gewijzigde verwerpen met heartbeat;
21 - JavaScript;
23 - Prometheus naar JSON;
24 - CSV naar JSON;
25 - Vervangen;
27 - XML naar JSON;
28 - SNMP-loopwaarde;
29 - SNMP-loop naar JSON.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
params string Aanvullende parameters die worden gebruikt door de voorbewerkingsoptie. Meerdere parameters worden gescheiden door het nieuwelijn (\n) teken.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist als type is ingesteld op "Overeenkomst met reguliere expressie" (5), "XML XPath" (11), "JSONPath" (12), "Komt niet overeen met reguliere expressie" (15), "Controleren op fout in JSON" (16), "Controleren op fout in XML" (17), "Niet-gewijzigde verwerpen met heartbeat" (20), "JavaScript" (21), "Prometheus naar JSON" (23), "CSV naar JSON" (24), "Vervangen" (25), "SNMP-loopwaarde" (28), of "SNMP-loop naar JSON" (29)
error_handler integer Actietype dat wordt gebruikt in geval van een mislukte voorbewerkingsstap.

Mogelijke waarden:
0 - Foutbericht wordt ingesteld door de Zabbix-server;
1 - Waarde verwerpen;
2 - Aangepaste waarde instellen;
3 - Aangepast foutbericht instellen.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist als type is ingesteld op "Overeenkomst met reguliere expressie" (5), "XML XPath" (11), "JSONPath" (12), "Komt niet overeen met reguliere expressie" (15), "Controleren op fout in JSON" (16), "Controleren op fout in XML" (17), "Prometheus naar JSON" (23), "CSV naar JSON" (24), "XML naar JSON" (27), "SNMP-loopwaarde" (28), of "SNMP-loop naar JSON" (29)
error_handler_params string Parameters voor foutafhandeling.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist als error_handler is ingesteld op "Aangepaste waarde instellen" of "Aangepast foutbericht instellen"

Voor elk voorbewerkingsstype worden de volgende parameters en foutafhandelaars ondersteund.

Voorbewerkingstype Naam Parameter 1 Parameter 2 Parameter 3 Ondersteunde foutafhandelaars
5 Reguliere expressie patroon1 uitvoer2 0, 1, 2, 3
11 XML XPath pad3 0, 1, 2, 3
12 JSONPath pad3 0, 1, 2, 3
15 Komt niet overeen met reguliere expressie patroon1 0, 1, 2, 3
16 Controleren op fout in JSON pad3 0, 1, 2, 3
17 Controleren op fout in XML pad3 0, 1, 2, 3
20 Niet-gewijzigde verwerpen met heartbeat seconden4, 5
21 JavaScript script2
23 Prometheus naar JSON patroon5, 6 0, 1, 2, 3
24 CSV naar JSON teken2 teken2 0,1 0, 1, 2, 3
25 Vervangen zoekreeks2 vervanging2
27 XML naar JSON 0, 1, 2, 3
28 SNMP-loopwaarde OID2 Opmaak:
0 - Onveranderd
1 - UTF-8 van Hex-STRING
2 - MAC van Hex-STRING
3 - Geheel getal van BITS
0, 1, 2, 3
29 SNMP-loop naar JSON7 Veldnaam2 OID-voorvoegsel2 Opmaak:
0 - Onveranderd
1 - UTF-8 van Hex-STRING
2 - MAC van Hex-STRING
3 - Geheel getal van BITS
0, 1, 2, 3

1 reguliere expressie
2 tekenreeks
3 JSONPath of XML XPath
4 positief geheel getal (met ondersteuning van tijdssuffixen, bijv. 30s, 1m, 2u, 1d)
5 gebruikersmacro
6 Prometheus-patroon volgens de syntaxis: <metrieknaam>{<labelnaam>="<labelwaarde>", ...} == <waarde>. Elk Prometheus-patrooncomponent (metriek, labelnaam, labelwaarde en metriekwaarde) kan een gebruikersmacro zijn.
7 Ondersteunt meerdere "Veldnaam,OID-voorvoegsel,Opmaakrecords" records gescheiden door een nieuw regelteken.

LLD-regeloverschrijvingen

Het object LLD-regeloverschrijvingen definieert een set regels (filters, voorwaarden en bewerkingen) die worden gebruikt om eigenschappen van verschillende prototypen te overschrijven. Het heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
name string Unieke naam voor de overschrijving.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
step integer Uniek volgnummer van de overschrijving.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
stop integer Stop met verwerken van volgende overschrijvingen als aan de voorwaarde wordt voldaan.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) verwerk overschrijvingen door;
1 - stop met verwerken van overschrijvingen als filter overeenkomt.
filter object Overschrijvingsfilter.
operations array Overschrijvingsbewerkingen.

Overschrijvingsfilter voor LLD-regel

Het object voor overschrijvingsfilter van de LLD-regel definieert een set voorwaarden die, als ze overeenkomen met het ontdekte object, de overschrijving toepassen. Het heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
evaltype integer Evaluatiemethode voor de voorwaarden van de overschrijvingsfilter.

Mogelijke waarden:
0 - en/of;
1 - en;
2 - of;
3 - aangepaste expressie.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
conditions array Set van voorwaarden van de overschrijvingsfilter die worden gebruikt om overeenkomende ontdekte objecten te bepalen.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
eval_formula string Gegenereerde expressie die wordt gebruikt om voorwaarden van de overschrijvingsfilter te evalueren. De expressie bevat ID's die specifieke voorwaarden van de overschrijvingsfilter verwijzen via de eigenschap formulaid. De waarde van eval_formula is gelijk aan de waarde van formula voor filters met een aangepaste expressie.

Gedrag van de eigenschap:
- alleen-lezen
formula string Gebruikersgedefinieerde expressie die wordt gebruikt om voorwaarden van de overschrijvingsfilter te evalueren voor filters met een aangepaste expressie. De expressie moet ID's bevatten die specifieke voorwaarden van de overschrijvingsfilter verwijzen via de eigenschap formulaid. De gebruikte ID's in de expressie moeten precies overeenkomen met die welke zijn gedefinieerd in de voorwaarden van de overschrijvingsfilter: geen enkele voorwaarde mag ongebruikt of weggelaten blijven.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist als evaltype is ingesteld op "aangepaste expressie"

Voorwaarde voor overschrijvingsfilter van LLD-regel

Het object voor de voorwaarde van de overschrijvingsfilter van de LLD-regel definieert een aparte controle die moet worden uitgevoerd op de waarde van een LLD-macro. Het heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
macro string LLD-macro waarop de controle moet worden uitgevoerd.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
value string Waarde om mee te vergelijken.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
formulaid string Willekeurige unieke ID die wordt gebruikt om naar de voorwaarde te verwijzen vanuit een aangepaste expressie. Kan alleen hoofdletters bevatten. De ID moet door de gebruiker worden gedefinieerd bij het wijzigen van voorwaarden van de filter, maar wordt opnieuw gegenereerd bij het opvragen ervan naderhand.
operator integer Voorwaarde-operator.

Mogelijke waarden:
8 - (standaard) komt overeen met reguliere expressie;
9 - komt niet overeen met reguliere expressie;
12 - bestaat;
13 - bestaat niet.

Overschrijvingsbewerking voor LLD-regel

De overschrijvingsbewerking voor de LLD-regel is een combinatie van voorwaarden en acties die moeten worden uitgevoerd op het prototype-object. Het heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
operationobject integer Type ontdekt object om de actie uit te voeren.

Mogelijke waarden:
0 - Item-prototype;
1 - Trigger-prototype;
2 - Grafiek-prototype;
3 - Host-prototype.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
operator integer Operator voor overschrijvingsvoorwaarde.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) komt overeen;
1 - komt niet overeen;
2 - bevat;
3 - bevat niet;
8 - komt overeen met;
9 - komt niet overeen met.
value string Patroon om overeen te komen met de naam van het item, de trigger, de grafiek of het host-prototype, afhankelijk van het geselecteerde object.
opstatus object Overschrijvingsstatusobject voor bewerking voor item-, trigger- en host-prototypeobjecten.
opdiscover object Overschrijvingsontdekkingsstatusobject voor bewerking (alle objecttypen).
opperiod object Overschrijvingsinterval (update-interval) voor bewerking voor item-prototypeobject.
ophistory object Overschrijvingsgeschiedenisobject voor bewerking voor item-prototypeobject.
optrends object Overschrijvingstrendsobject voor bewerking voor item-prototypeobject.
opseverity object Overschrijvingsobject voor ernst voor bewerking voor trigger-prototypeobject.
optag array Overschrijvingstagobject voor bewerking voor trigger- en host-prototypeobjecten.
optemplate array Overschrijvingsobject voor sjabloon voor bewerking voor host-prototypeobject.
opinventory object Overschrijvingsobject voor inventaris voor bewerking voor host-prototypeobject.
Overschrijving van de status van de operatie voor LLD-regel

De overschrijving van de status van de operatie voor de LLD-regel die wordt ingesteld voor het ontdekte object. Het heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
status integer Overschrijf de status voor het geselecteerde object.

Mogelijke waarden:
0 - Aanmaken ingeschakeld;
1 - Aanmaken uitgeschakeld.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
Overschrijving van de ontdekkingsstatus van de operatie voor LLD-regel

De overschrijving van de ontdekkingsstatus van de operatie voor de LLD-regel die wordt ingesteld voor het ontdekte object. Het heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
discover integer Overschrijf de ontdekkingsstatus voor het geselecteerde object.

Mogelijke waarden:
0 - Ja, ga door met het ontdekken van de objecten;
1 - Nee, nieuwe objecten zullen niet worden ontdekt en bestaande objecten worden als verloren gemarkeerd.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
Overschrijving van de update-intervaloperatie voor LLD-regel

De overschrijving van de update-intervaloperatie voor de LLD-regel is een waarde voor de update-interval (ondersteunt aangepaste intervallen) die wordt ingesteld voor het ontdekte item. Het heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
delay string Overschrijf het update-interval van het itemprototype. Accepteert seconden of een tijdeenheid met achtervoegsel (30s, 1m, 2h, 1d) evenals flexibele en geplande intervallen en gebruikersmacro's of LLD-macro's. Meerdere intervallen worden gescheiden door een puntkomma.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
Overschrijving van de geschiedenisoperatie voor LLD-regel

De overschrijving van de geschiedenisoperatie voor de LLD-regel is een waarde voor de geschiedenis van het ontdekte item die wordt ingesteld voor het itemprototype. Het is een tijdseenheid die aangeeft hoe lang de geschiedenisgegevens moeten worden opgeslagen. Hierbij worden ook gebruikersmacro's en LLD-macro's geaccepteerd.

Eigenschap Type Beschrijving
history string Overschrijf de geschiedenis van het itemprototype, die een tijdseenheid is waarin de geschiedenisgegevens moeten worden opgeslagen. Accepteert ook gebruikersmacro's en LLD-macro's.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
Overschrijving van de trendoperatie voor LLD-regel

De overschrijving van de trendoperatie voor de LLD-regel is een waarde voor de trends van het ontdekte item die wordt ingesteld voor het itemprototype. Het is een tijdseenheid die aangeeft hoe lang de trendgegevens moeten worden opgeslagen. Hierbij worden ook gebruikersmacro's en LLD-macro's geaccepteerd.

Eigenschap Type Beschrijving
trends string Overschrijf de trends van het itemprototype, die een tijdseenheid is waarin de trendgegevens moeten worden opgeslagen. Accepteert ook gebruikersmacro's en LLD-macro's.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
Overrulen van de ernst van de triggeroperatie voor LLD-regel

De overruling van de ernst van de triggeroperatie voor de LLD-regel is een waarde die wordt ingesteld voor de ernst van het triggerprototype dat is ontdekt. Hierbij wordt aangegeven welke ernst moet worden toegepast.

Eigenschap Type Beschrijving
severity integer Overrulen van de ernst van het triggerprototype.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) niet geclassificeerd;
1 - informatie;
2 - waarschuwing;
3 - gemiddeld;
4 - hoog;
5 - ramp.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
Overrulen van tagwaarden voor de operatie van een LLD-regel

Het LLD-regel overrulobject voor tagoperaties bevat een nieuwe tagnaam en -waarde die worden ingesteld voor het ontdekte object. Dit geeft aan welke tagwaarden moeten worden toegewezen.

Eigenschap Type Beschrijving
tag string Nieuwe tagnaam.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
value string Nieuwe tagwaarde.
Overschrijven van sjabloonwaarden voor de operatie van een LLD-regel

Het LLD-regel overrulobject voor sjabloonoperaties is gekoppeld aan een ontdekte host. Hiermee wordt aangegeven welke sjabloonwaarden moeten worden toegewezen aan de gekoppelde sjablonen van de host.

Eigenschap Type Beschrijving
templateid string Het ID van het sjabloon om toe te wijzen aan de gekoppelde sjablonen van de hostprototype.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
Overschrijven van inventarisatiemodus voor de operatie van een LLD-regel

Het LLD-regel overrulobject voor inventarisatiemodus wordt toegepast op een ontdekte host. Hiermee wordt de inventarisatiemodus van de hostprototype overschreven.

Eigenschap Type Beschrijving
inventory_mode integer Overschrijf de inventarisatiemodus van het hostprototype.

Mogelijke waarden:
-1 - uitgeschakeld;
0 - (standaard) handmatig;
1 - automatisch.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist