This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

18 Problemen volgens ernst

Overzicht

In deze widget kunt u het probleemtelling per ernst weergeven. U kunt beperken welke hosts en triggers in de widget worden weergegeven en definiëren hoe de probleemtelling wordt weergegeven.

De probleemtelling wordt alleen weergegeven voor veroorzaakte problemen.

Configuratie

Om te configureren, selecteer Problemen per ernst als type:

Naast de parameters die gemeenschappelijk zijn voor alle widgets, kunt u de volgende specifieke opties instellen:

Parameter Beschrijving
Hostgroepen Voer hostgroepen in om weer te geven in de widget. Dit veld is automatisch aanvullend, dus als u de naam van een groep begint te typen, wordt een vervolgkeuzelijst met overeenkomende groepen weergegeven.
Het specificeren van een ouderlijke hostgroep selecteert impliciet alle geneste hostgroepen.
Gegevens van hosts uit deze hostgroepen worden weergegeven in de widget. Als er geen hostgroepen zijn ingevoerd, worden alle hostgroepen weergegeven.
Hostgroepen uitsluiten Voer hostgroepen in die verborgen moeten worden in de widget. Dit veld is automatisch aanvullend, dus als u de naam van een groep begint te typen, wordt een vervolgkeuzelijst met overeenkomende groepen weergegeven.
Het specificeren van een ouderlijke hostgroep selecteert impliciet alle geneste hostgroepen.
Gegevens van hosts uit deze hostgroepen worden niet weergegeven in de widget. Bijvoorbeeld, hosts 001, 002, 003 kunnen zich in Groep A bevinden en hosts 002, 003 ook in Groep B. Als we ervoor kiezen om Groep A weer te geven en Groep B uit te sluiten tegelijkertijd, wordt alleen data van host 001 weergegeven op het dashboard.
Hosts Voer hosts in die in de widget moeten worden weergegeven. Dit veld is automatisch aanvullend, dus als u de naam van een host begint te typen, wordt een vervolgkeuzelijst met overeenkomende hosts weergegeven.
Als er geen hosts zijn ingevoerd, worden alle hosts weergegeven.
Probleem U kunt het aantal weer te geven probleemhosts beperken op basis van de probleemnaam. Als u hier een tekenreeks invoert, worden alleen die hosts weergegeven met problemen waarvan de naam de ingevoerde tekenreeks bevat. Macro's worden niet uitgebreid.
Ernst Markeer de probleemernsten die in de widget moeten worden weergegeven.
Tags Specificeer probleemtags om het aantal weergegeven problemen in de widget te beperken. Het is mogelijk om specifieke tags en tagwaarden toe te voegen en uit te sluiten. Er kunnen meerdere voorwaarden worden ingesteld. Overeenkomst van tagnaam is altijd hoofdlettergevoelig.
Er zijn verschillende operators beschikbaar voor elke voorwaarde:
Bestaat - inclusief de gespecificeerde tagnamen
Is gelijk aan - inclusief de gespecificeerde tagnamen en waarden (hoofdlettergevoelig)
Bevat - inclusief de gespecificeerde tagnamen waarvan de tagwaarden de ingevoerde tekenreeks bevatten (substring-match, hoofdletterongevoelig)
Bestaat niet - exclusief de gespecificeerde tagnamen
Is niet gelijk aan - exclusief de gespecificeerde tagnamen en waarden (hoofdlettergevoelig)
Bevat niet - exclusief de gespecificeerde tagnamen waarvan de tagwaarden de ingevoerde tekenreeks bevatten (substring-match, hoofdletterongevoelig)
Er zijn twee berekeningstypes voor de voorwaarden:
En/Of - alle voorwaarden moeten worden voldaan, voorwaarden met dezelfde tagnaam worden gegroepeerd door de Or-voorwaarde
Of - voldoende als één voorwaarde wordt voldaan
Weergeven Selecteer de weergaveoptie:
Hostgroepen - toon problemen per hostgroep
Totalen - toon een totaal aantal problemen voor alle geselecteerde hostgroepen in gekleurde blokken die overeenkomen met de probleemernst.
Indeling Selecteer de indelingsoptie:
Horizontaal - gekleurde blokken met totalen worden horizontaal weergegeven
Verticaal - gekleurde blokken met totalen worden verticaal weergegeven
Dit veld is beschikbaar voor bewerking als 'Totalen' is geselecteerd als de Weergeven optie.
Onderdrukte problemen tonen Markeer het selectievakje om problemen weer te geven die anders onderdrukt zouden worden (niet getoond) vanwege hostonderhoud.
Groepen zonder problemen verbergen Markeer de optie Groepen zonder problemen verbergen om gegevens van hostgroepen zonder problemen in de widget te verbergen.
Operationele gegevens tonen Markeer het selectievakje om operationele gegevens weer te geven (zie beschrijving van Operationele gegevens in MonitoringProblemen).
Probleemweergave Toon het probleemaantal als:
Alle - het volledige probleemaantal wordt weergegeven
Gescheiden - het aantal onbevestigde problemen wordt afzonderlijk weergegeven als een deel van het totale probleemaantal
Alleen onbevestigd - alleen het aantal onbevestigde problemen wordt weergegeven.
Tijdlijn weergeven Markeer het selectievakje om een visuele tijdlijn weer te geven.