> Item prototype object

The following objects are directly related to the itemprototype API.

Trigger-prototype

Het trigger-prototype object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
triggerid string ID van het trigger-prototype.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen
- vereist voor update-operaties
description string Naam van het trigger-prototype.

Eigenschapsgedrag:
- vereist voor maak-operaties
expression string Verminderde trigger-uitdrukking.

Eigenschapsgedrag:
- vereist voor maak-operaties
event_name string Evenementsnaam gegenereerd door het trigger-prototype.
opdata string Operationele gegevens.
comments string Aanvullende opmerkingen voor het trigger-prototype.
priority integer Ernst van het trigger-prototype.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) niet geclassificeerd;
1 - informatie;
2 - waarschuwing;
3 - gemiddeld;
4 - hoog;
5 - ramp.
status integer Of het trigger-prototype is ingeschakeld of uitgeschakeld.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) ingeschakeld;
1 - uitgeschakeld.
templateid string ID van het bovenliggende sjabloon-trigger-prototype.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen
type integer Of het trigger-prototype meerdere probleemevenementen kan genereren.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) genereer geen meerdere evenementen;
1 - genereer meerdere evenementen.
url string URL geassocieerd met het trigger-prototype.
url_name string Label voor de URL geassocieerd met het trigger-prototype.
recovery_mode integer OK evenement generatiemodus.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Uitdrukking;
1 - Hersteluitdrukking;
2 - Geen.
recovery_expression string Verminderde trigger-hersteluitdrukking.
correlation_mode integer OK evenement sluit.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Alle problemen;
1 - Alle problemen als tagwaarden overeenkomen.
correlation_tag string Tag voor overeenkomst.
manual_close integer Handmatig sluiten toestaan.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Nee;
1 - Ja.
discover integer Trigger-prototype ontdekkingsstatus.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) nieuwe triggers worden ontdekt;
1 - nieuwe triggers worden niet ontdekt en bestaande triggers worden als verloren gemarkeerd.
uuid string Unieke universele identificatie, gebruikt om geïmporteerde trigger-prototypes te koppelen aan reeds bestaande exemplaren. Automatisch gegenereerd, indien niet opgegeven.

Eigenschapsgedrag:
- ondersteund als het trigger-prototype behoort tot een sjabloon

Trigger-prototype-tag

Het trigger-prototype-tag object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
tag string Naam van de tag van het trigger-prototype.

Eigenschapsgedrag:
- vereist
value string Waarde van de tag van het trigger-prototype.